همکار فایل

مقاله روانشناسی بیولوژیکی

تعديل هيجاني- پتانسيل هاي برانگيخته مرتبط با درد ( PREP)Emotional modulation of pain-related evoked potentials

تعداد صفحات ترجمه شده : 10 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :4 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

الگوي موثرمشاهده تصويرجهت مطالعه رابطه بين هيجان – درد ، بكار رفته است. درد الكتريكي درهنگام مشاهده تصاوير ناخوشايند بالاترين وهنگام مشاهده تصاوير خوشايند پايين ترين ميزان را دارد (تحقيق سال هاي 2005،2008، و 1995). اگرچه، مطالعاتي چند، پتانسيل هاي برانگيخته مرتبط با درد (PREPs) را در اين زمينه آزموده اند و هيچيك ، تحريك عصب سه قلو را بررسي ننموده اند. مطالعه فعلي جهت پر نمودن اين شكاف طرح ريزي گرديد.
...

خرید توضیحات

بررسی سرعت عملکردی در راهها

ترجمه مقاله بررسی سرعت عملکردی در راهها دو خطه روستایی

تعداد صفحات ترجمه شده : 12 صفحه (pdf)
تعداد صفحات لاتین :8 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

Abstract
This paper focuses on the analysis of the influence of road alignment on operating speed in two-lane rural roads
The authors propose a new operating speed model in which the geometric features of an alignment and the
lengths of the elements (previous, current and oncoming) are explicitly considered. Furthermore the influence of
the presence of accesses is evaluated.
The experiments carried out allowed to quantify the influence of previous, current and oncoming elements and
features on the operating speed
Outcomes are expected to benefit both researchers and practitioners

...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله با عنوان ترک در صفحات کامپوزیتی

تشخیص آنلاین ضایعه‌ی ترک در صفحات کامپوزیتی با استفاده از سنسورها/ فعال‌کننده‌های پیزوالکتریک جاسازی شده و تجزیه و تحلیل موجکی (موجی(
تعداد صفحات ترجمه شده : 3 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :10 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

چکیده

روش تشخیص آنلاین آسیب اولیه در ساختارهای کامپوزیتی پیشنهاد شده در این مقاله براساس تغییر انرژی واکنش‌های دینامیکی سازه‌ی متلاشی شده با استفاده از تحلیل موجکی است. این روش بسیار حساس‌تر از روش‌های موجود است و توانایی تشخیص ترک‌های بسیار کوچک در صفحات کامپوزیتی را دارد. نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان می‌دهد که کوچکترین شکاف (ترک) قابل تشخیص عرض mm0.1 و طول mm2.3 دارد و سطح شامل این ترک تنها %0.06 از کل سطح صفحه را تشکیل می‌دهد. علاوه بر آن .....
...

خرید توضیحات

یک پروتکل مسیریابی برای شبکه های مش بی سیم چند کاناله

XCHARM: یک پروتکل مسیریابی برای شبکه های مش بی سیم چند کاناله
XCHARM: A routing protocol for multi-channel wireless mesh networks

تعداد صفحات ترجمه شده : 24 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :13 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

چکیده

تجربیات عملی اخیرنشان داده اند که محوشدگی چند مسیری لایه فیزیکی و مداخلات کانال مشترک،عوامل تاثیر گذار اصلی تحویل بسته درمیان روترهای مش (MRs)در شبکه های مش بی سیم هستند. به علاوه، در یک محیط چند کاناله، همپوشانی طیفی قدرتی قابل توجهی در میان کانال هایی که توسط MR ها به کار می روند وجود دارد که منجر به تداخل کانال های نزدیک به هم می شود. در این مقاله یک پروتکل مسیریابی cross-layer چند کاناله و با چند موج رادیویی به نام XCHARM معرفی می شود که بخش اصلی آن گزینش هاپ بعدی،کانال بعدی و نرخ انتقال برمبنای میزانتداخل و محو شدگی است. ویژگی های اصلی این پروتکل به صورت زیر است: (الف) روترها برمبنای دردسترس بودن کانال هایی که از نرخ های داده بالا حمایت می کنند، نمایش سطوح تداخل قابل قبول و قابلیت بازیابی دربرابر گمشدگی های مربوط به محوشدگی  انتخاب می شوند، (ب)میزان تاخیر مسیر برای روترهای کاندید، از قبل محاسبه تحلیلی شده است و خطاهای ناشی از کانال، رقابت در لایه پیوند داده، کد های تصحیح خطای روبه جلو (FEC)، و نرخ های داده مجاز بر روی کانال های برگزیده را محاسبه می کند، (ج) عملیات تعمیر و نگهداری مسیر از طریق تلاش برای شناسایی و تصحیح نقطه خرابی قبل از انجام یک عمل بازیابی سراسری صورت می گیرد. یک سنجش عملکرد ...

خرید توضیحات

C-means فازی و اجتماع ذرات فازی برای مساله خوشه بندی فازی

C-means فازی و اجتماع ذرات فازی برای مساله خوشه بندی فازی
Fuzzy C-means and fuzzy swarm for fuzzy clustering problem

تعداد صفحات ترجمه شده : 8 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :4 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی
abstract
Fuzzy clustering is an important problem which is the subject of active research in several real-world applications. Fuzzy c-means (FCM) algorithm is one of the most popular fuzzy clustering techniques because it is efficient, straightforward, and easy to implement. However, FCM is sensitive to initialization and is easily trapped in local optima. Particle swarm optimization (PSO) is a stochastic global optimization tool which is used in many optimization problems. In this paper, a hybrid fuzzy clustering method based on FCM and fuzzy PSO (FPSO) is proposed which make use of the merits of both algorithms. Experimental results show that our proposed method is efficient and can reveal encouraging results

چکيده :

خوشه بندی فازی یکی از مسائل مهمی است که موضوع تحقیقاتی فعال در کاربردهای مختلف دنیای واقعی است. الگوریتم Fuzzy c-means (FCM) یکی از محبوب ترین تکنیک های خوشه بندی فازی است زیرا کارآمد و ساده بوده و پیاده سازی آن آسان است. با این حال، FCM  حساس به مقدار دهی اولیه است و به راحتی در بهینه محلی به دام می افتد. بهینه سازی اجتماع ذرات(PSO)  ابزار بهینه سازی عمومی تصادفی است
که در بسیاری از مسائل بهینه سازی استفاده می شود. در این مقاله، یک روش خوشه بندی فازی ترکیبی مبتنی بر FCM   و PSO  فازی (FPSO) پیشنهاد شده است که استفاده از محاسن هر دو الگوریتم را ...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله همسویی میان اجرایی در برنامه ریزی زنجیره تامین

دانلود مقاله ترجمه شده:
 Cross-functional alignment in supply chain planning: A case study of sales and operations planning
همسویی میان اجرایی در برنامه ریزی زنجیره تامین: مطالعه موردی روی برنامه ریزی فروش و عملیات ها

تعداد صفحات ترجمه شده : 12 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :15 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی

2. ادبیات و متون علمی

 از لحاظ تئوری، جریان تحقیقات مدیریت عملیات روی ادغام /هماهنگی از متون علمی حوزه اقتصاد راهنمایی می گیرند، که این متون هماهنگی را ازنظر چگونگی تاثیر مشوق ها، جریان اطلاعات، و سلسله مراتب بر تخصیص منابع بررسی می نمایند (کاچون و لاریور، 2005؛ ونگ و همکاران، 1995) . این رویکرد فرض بر این دارد که اهداف بهینه یک سازمان که تصمیمات تخصیص منابع باید همسو با آن اهداف باشد عموما به صورت یک رابطه خریدار و عرضه کننده مدلسازی می شوند (به عنوان مثال، کاشون، 2003) و به فرایندهای برنامه ریزی داخل شرکت و یا زنجیره تامین (که فراتر از رابطه خریدار –تامین کننده است) توجه کمی می شود. بر اساس این دیدگاه، عدم هماهنگی زمانی رخ می دهد که تصمیم گیرندگان غیرمتمرکز از هدف مطلوب سیستم غفلت می کنند چراکه آنها اطلاعات ناقص یا انگیزه های متضاد دارند(نارایانان و رامان، 2004). با این حال، هماهنگی باید به عنوان ماهیتی متفاوت از ادغام در نظرگرفته شود, از این نظر که زمانی که هماهنگی یک هدف را کم ارزش درنظرمی گیرد، اغلب اوقات ادغام شامل پیگیری آن هدف و به طور همزمان همسوسازی تخصیص منابع با آن هدف می باشد.
...

خرید توضیحات

امنیت، طراحی و محتوا سایت بر اعتماد مصرف کننده در تجارت

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی
نقش فاکتورهای امنیت، طراحی و محتوا برروی اعتماد مصرف کننده در تجارت سیار2015 - The role of Security, Design and Content factors on customer trust in mobile commerce
تعداد صفحات ترجمه شده : 37 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :13 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی

ترجمه قسمتی از متن:

اهداف و اقدامات دخیل:
تعیین مهمترین عوامل در اعتماد مصرف کننده در تجارت سیار و بیان میزان اهمیت واقعیِ آنها امری قاطع هستند. این به شرکت ها در تمرکز برروی عوامل کیفیت و المان هایی که بیشترین اهمیت در تعیین بهترین و مناسب ترین رویه برای بهبود وب سایت با کیفیت عالی و اثربخشی برای تجارت سیار، کمک می کند. دراین رابطه، در این تحقیق، ارزیابیِ اهمیت نسبیِ فاکتورهای موثر در ارزیابیِ وب سایت های تجارت سیار به عنوان یک مسئله تصمیم گیری چندمعیاره درنظر گرفته شده است. سوالاتی که در این تحقیق پیش می آید این است : (a) عوامل مهمی که برروی اعتماد مشتری در وب سایت تجارت سیار تاثیر می گذارد چیست ؟ (b)از نقطه نظرِ متخصصین، کدام مدلِ تصمیم گیری چندمعیاره ای (MCDM) برای وزندهی و اولویت بندیِ عوامل در انتخاب وب سایت مناسب برای تجارت سیار، مناسب است ؟ و (c) میزان حقیقیِ اهمیت عوامل اعتماددر وب سایت تجارت سیار از دیدگاه مصرف کنندگان چطور معلوم می شود

کلمات کلیدی: فرایند تحلیل شبکه| منطق فازی | وب سایت های تجارت سیار | اعتماد | تصمیم گیری | خوشه بندی k-means ...

خرید توضیحات

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی راهنمای شغلی-مدیریت تولید(رشته حسابداری,مدیریت)

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی راهنمای شغلی-مدیریت تولید
تعداد صفحات:8
فرمتword (قابل ویرایش)

بخشی ازمتن:
راهنماي شغلي - مديريت توليد كار: مديران توليد فرايند توليد را در تمام انواع كار توليد از توليد ماشين گرفته تا توليد كفش نظارت مي كنند و توجه ويژه شان بر اين نكته است كه بهترين استفاده ازمنابع موجودرابه عمل آورند (كار،مواد،كارخانه و سرمايه) كه اين اطمينان از اينكه استراتژي هاي توليد به كارگرفته شده اند و دستورات مشتري نيزسروقت همان گونه كه مشخص شده در اختيار او قرار مي گيرد را شامل مي شود.اين شامل سازماندهي توليد درمناطق مراكزهزينه مي شود با ناظراني براي آن مناطق كه بر استانداردهاي كار توافق كرده اند چون آنها مسئول هستند. مديران بيشتر وقتشان را درشركت در جلسات و درارتباط با دانشگاهها مي گذرانند كه آنها اغلب ناظران،كنترل كننده ها طراحان توليد مي باشند.این مقاله درسطح کاردانی,کارشناسی و کارشناسی ارشد میباشد
...

خرید توضیحات

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی پژوهش در عملیات

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی پژوهش در عملیات (رشته حسابداری,مدیریت)
تعداد صفحات:10
فرمتword(قابل ویرایش)

بخشی از متن:
روش كاربرد،پژوهش كاربردي يا صرفاOR عبارتند از كاربرد الگوهاي رياضي.آمار و الگوريتم به منظور اتخاذ تصميم مناسب.پژوهش روش كاربرد اغلب براي بررسي نظام هاي پيچيده جهان واقعي و باهدف ارتقا و بهينه سازي عملکرد صورت مي گيرد. مي توان OR را شكلي ازرياضيات كاربردي به شمار آورد. فهرست 1 - پژوهش روش كاربرد دریافت 2 - حوزه هاي كاربرد 3 - جوامع شغلي 4 - منشا و نام 5 - نمونه ها پژوهش روش كاربرد در بافت معمولا اصطلاحات پژوهش روش كاربرد و دانش مديريت به يك معني به كار مي روند.چنانچه بخواهيم بين اين دو اصطلاح تفاوتي قائل شويم مي توان گفت كه معمولا دانش مديريت رابطه نزديكتري با مسائل مديريت مشاغل دارد.این مقاله مختص تمامی سطوح میباشد
...

خرید توضیحات

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مقاله مدیریت تولید

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مقاله مدیریت تولید(رشته حسابداری,مدیریت)
تعداد صفحات:15
فرمتword(قابل ویرایش)

بخشی از متن:
پیش نیازهای لازم برای ورود به یک شغل 
معمولاً رسیدن به جایگاه یک مدیر موفق تولید ، مستلزم برخوداری از تجارب فراوانی است . اکثر مردم. در چنین موقعیتی در نقس های جانبی ( مکمل ) از قبیل کنترل موجودی ، تجزیه و تحلیل وضعیت ، طراحی  مواد یا سرپرست کارگاه ظاهر می شودند .
در حال اغلب افرادی که به کارگاه می شوند داری مدرک دانشگاهی یا HND می باشند اگر چه برخی فرصتهای شغلی نیز برای آن دسته از افراد فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی فراهم شده است که خود را برای مطالعه در جهت افزایش قابلیتهای شغلی آماده می کنند مانند آن دسته از شایستگی های شغلی که از سوی موسسه ای که خواهان فعالیت در آن هستید ، مدرک دانشگاهی یا HND در یکی .
از رشته های زیر مطلوب می باشد . 
مهندسی مکانیک 
علم تغذیه 
مهندسی پردازش 
تجارت و مدیریت 
مهندسی الکترونیک 
تکنولوژی مواد حمل و نقل /توزیع / سازمان دهی 
شیمی 
فیزیک زیست شناسی 
...

خرید توضیحات