همکار فایل

سیستم های زیست شناسی میکروبی سوخت و ساز بدن

Systems biology of microbial metabolism
تعداد صفحات ترجمه شده (ورد): 6 صفحه
تعداد صفحات pdf لاتین :7 صفحه
موضوع : میکروبیولوژی

معرفی

       شرط لازم برای به دست آوردن به هر سطح سیستم، درک اطلاعات اجزای متابولیسم یک سیستم در مقایسه با دیگر شبکه های همراه مانند دانش توپولوژیکی است. در حال حاضر می توان برای شبکه های سوخت و سازی بدن حتی در میکروب های ناشناخته عجیب وغریب و یا به طور خودکار از ژنوم پیش نویس شده حداقل برای موجودات زنده با ژنوم بسیار کوچک مانند بازسازی شبکه در حال اتمام بین در سیلیکون و در فنوتیپ رشد داخل بدن در نظر گرفته شود،علاوه بر این تکنیکی برای تجزیه و تحلیل کمی از اجزای سیستم سوخت و ساز بدن (متابولیسم و پروتئین) و خروجی...
...

خرید توضیحات

تحقیقاتی روی وضعیت موجود کارکنان روستایی در صنعت ساختمانی بر اساس

Research on the current situation of peasant-workers in constructionindustry based on AHP

تحقیقاتی روی وضعیت موجود کارکنان روستایی در صنعت ساختمانی بر اساس AHP

 تعداد صفحات ترجمه شده : 10 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7  صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

چکیده
این مقاله یک سیستم شاخص‌های ارزیابی وضعیت موجود کارگران روستایی ساختمانی را طبق نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو ایجاد می‌کند. سپس وزن هر شاخص ارزیابی را بر اساس مدل AHP تحلیل می‌کند و وضعیت موجود کارگران روستایی را با روش ارزیابی جامع فازی ارزیابی می‌کند. با استفاده از این تحلیل، ما می‌توانیم شاخص‌های کلیدی تاثیر گذار بر مدیریت کارگران روستایی را در صنعت ساختمان داشته باشیم. در پایان، مقاله چندین سنجش انگیزشی را درباره مدیریت کارگران روستایی از لحاظ دستمزد و حقوق، امنیت و فرهنگ شرکت با هدف تقویت مدیریت کارگران روستایی با منابع محدود پیشنهاد می‌کند.


کلمات کلیدی: صنعت ساختمان، مدیریت کارگران روستایی، AHP، ارزیابی جامع فازی ...

خرید توضیحات

مقایسه تامین مالی پروژه و مدل جریمه به عنوان فرم های تامین مالی پروژه های PPP در آلمان

A comparison of Project Finance and the Forfeiting Model asfinancing forms for PPP projects in Germanyمقایسه تامین مالی پروژه و مدل جریمه به عنوان فرم های تامین مالی پروژه های PPP در آلمان
 تعداد صفحات ترجمه شده : 13 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :12 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

چکیده
این مقاله تامین مالی پروژه و مدل جریمه را به عنوان دو فرم بنیادین مورد استفاده در پروژه های مالی مشارکت عمومی خصوصی آلمان با یکدیگر مقایسه می کند. در این مقاله ویژگی های اصلی هر دو مدل توصیف شده است تا بتوان مزایا و معایب آنها را از دید اصل عمومی برآورد کرد. مطالعه امکان سنجی اقتصادی به عنوان وسیله ای برای انتخاب کارآمدترین فرم تامین مالی PPP ارائه شده است. .....

کلمات کلیدی: مشارکت خصوصی عمومی (PPP)، تامین مالی، بودجه پروژه، مدل جریمه، مطالعه امکان سنجی اقتصادی، هزینه های مالی، ریسک های انتقال نیافته
...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله ارزيابي قرارداد مديريت

An evaluation of management contractingيك ارزيابي از قرارداد مديريت
 تعداد صفحات ترجمه شده : 8 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :10 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

يك ارزيابي از قرارداد مديريت
اين مقاله در باره ويژگي هاي عمده سيستم قرارداد مديريت كه در طي دهه گذشته  در انگلستان توسعه يافته است بحث ميكند ، و اين موارد را  در ارتباط با آن مولفه هاي فرآيند ساختماني كه گمان مي رود كه موفقيت پروژه را روانتر سازد ارزيابي ميكند .
داده ها از تعدادي از مطالعات موردي براي بررسي زمان  صرفه جويي شده و ديگر مزاياي استفاده از اين سيستم مورد آزمون قرار گرفته اند .
كليد واژه ها : قرار داد مديريت ، فرآيند ساختماني ، بسته هاي كاري ...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله سیستم های پشتیبانی برای انتخاب روش مناسب اجراي پروژه با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP)

ترجمه مقاله انگلیسی Decision support system for selecting the proper projectdelivery method using analytical hierarchy processسیستم های پشتیبانی برای انتخاب روش مناسب اجراي پروژه با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP)

 تعداد صفحات ترجمه شده : 16صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :9 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

چکیده
کارفرمایان در برابر انتخاب های مختلفی برای فرآیند اجراي پروژه قرار می گیرند، که شامل روش سنتی (طراحی-مناقصه-ساخت)، مدیریت ساخت یا روش های اجرا به صورت طراحی و ساخت می¬باشد. این مقاله سازگاری روش های مختلف اجراي پروژه را با انواع خاص کارفرمایان و پروژه ها بررسی می کند.  از آنجایی که هیچ گزینه اجراي پروژه ای کامل نیست، ممکن است یک گزینه نسبت به سایر گزینه ها براساس الزامات آن پروژه خاص مناسب تر باشد. این الزامات باید تخمین زده شود تا تعیین شود که کدام گزینه احتمالا بهترین خروجی را برای کارفرما به همراه دارد. انتخاب صحیح روش اجراي پروژه بر اساس بالاترین فاکتورهای فنی و هزینه ساخت پایین می¬باشد....
...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله توسعه و تامین مالی پروژه های برق

ترجمه مقاله انگلیسیDevelopment and project financing of private power projects in developingcountries: a case study of India
توسعه و تامین مالی پروژه های برق خصوصی در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی هند

 تعداد صفحات ترجمه شده : 12 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

چکیده

توسعه بخش برق برای پایدار ساختن رشد اقتصادی سریع منطقه آسیا مهم است. این مقاله موضوعات مهم در مورد توسعه و تامین مالی پروژه «پروژه های برق مستقل» را در هندوستان تحلیل می کند. موضوعات بررسی شده عبارتند از سیاست، خرید برق، فاکتورهای ریسک، تامین مالی، تامین سوخت، و حمل و نقل و عوامل کلیدی موفقیت. این مطالعه خلاصه ای از پروفایل بخش برق در هندوستان و مطالعه موردی پروژه برق دابهل را نشان می دهد، ....
...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله انگلیسی تئوری و درمان لکنت

ترجمه مقاله انگلیسی
Theory and therapy in stuttering: A complex relationship
تئوری ودرمان لکنت: رابطه پیچیده بین این دو

 تعداد صفحات ترجمه شده : 12صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :9 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

در حال حاضردرمان های متعددی برای لکنت ، هم کودکان و هم بزرگسالان در دسترس است. محدوده این درمان ها شامل مداخلات مستقیم جهت کاهش شدت و / یا بسامد رفتارهای گفتاری لکنت ، تا مداخلات در نظر گرفته شده برای کاهش اضطراب و سایر مسائل مربوط به سلامت روانی است که می توانند با لکنت همراه باشند. با این حال، از آنجاییکه داده های اندکی برای حمایت از این درمان ها وجود دارد، توافق کمی در مورد انتخاب روش مورد استفاده وجود دارد. راه دیگر برای ارزیابی درمان های لکنت بررسی میزان رسیدگی آنها به علت اختلال لکنت است. با این حال، علت لکنت هنوز مشخص نیست. در این مقاله نظری، یک مدل علُی 3-عاملی ارائه شده است، و  ....
...

خرید توضیحات

ترجمه چالش ها و فرصت های رسانه های اجتماعی

ترجمه مقاله انگلیسی
 users of the world, unite! the challenges and opportunities of social media

کاربران سراسر جهان یکپارچه شوید! چالش ها و فرصت های رسانه های اجتماعی
 تعداد صفحات ترجمه شده : 9صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :10 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

چکیده:

 مفهوم رسانه‌های اجتماعی در رأس همه برنامه‌های تجاری روز دنیاست. تصمیم‌گیرندگان و مشاوران در تلاش برای شناخت راه‌ها و روش‌هایی هستند که شرکت‌ها بتوانند از ویکی‌پدیا، یوتیوب، فیس‌بوک، سکند لایف و توئیتر بهترین استفاده را ببرند. با توجه به این منفعت به نظر می‌رسد که استفاده محدود از رسانه‌های اجتماعی دقیقاً همین معنا را می‌رساند؛ این مقاله به ارائه توضیحاتی در این زمینه می‌پردازد. مقاله حاضر با شرح مفهوم رسانه‌های اجتماعی1 و بحث پیرامون آنچه از مفاهیم مربوطه نظیر وب 2 و محتوای ایجادشده توسط کاربر مطرح می‌گردد، آغاز می‌شود. براساس این تعریف، رسانه‌های اجتماعی به چند گروه تقسیم‌بندی می‌شوند:

پروژه‌های مشارکتی، بلاگ‌ها، جوامع محتوا، سایت‌های شبکه اجتماعی، دنیای بازی‌های مجازی و دنیای اجتماعی مجازی. در پایان، ده توصیه به شرکت‌هایی که درصدد یکی کردن رسانه‌های اجتماعی‌اند ارائه می‌شود.

 واژگان کلیدی:

 رسانه‌های اجتماعی، کاربران تولیدکننده محتوا، وب 2، سایت‌های شبکه‌های اجتماعی، دنيا‌های مجازی KEYWORDS: Social Media; User Generated Content; Web 2.0; Social networking sites; Virtual worlds

...

خرید توضیحات

مديريت استراتژيك اطلاعات بازار در بنگاه های کوچک

ترجمه مقاله

مديريت استراتژيك اطلاعات بازار براي SMEs  در زمان بحران اقتصادي2
The strategic management of market information to SMEs during economic crisis

این ترجمه به مدیریت اطلاعات بازار برای بنگاه های کوچک و متوسط در هنگام بحران اقتصادی می پردازد


تعداد صفحات ترجمه شده : 10 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :12 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

ما در اين مقاله بر اين عامل كه مديريت اطلاعات بعنوان وسيله اي استراتژيك، در مديريت بحران براي SMEs مي باشد، تمركز نموده ايم. اينكه SMEs كه از بحران مالي رنج مي برند،چگونه از مديريت استراتژيك اطلاعات، بعنوان يك مزيت براي بقاي خود و ايجاد بهبودي در توليد، استفاده مي نمايند. اين تحليل بر بازار تجارت يونان و خصوصاً براي SMEs اين كشور ، تمركز خواهد نمود. در اين راستا از اطلاعات تجربي جمع آوري شده از طريق مصاحبه ها در بخش هاي مختلف اين شركت ها ، استفاده شده است.

كليد واژه ها: SMEs ، بحران، فرصت تجاري، اطلاعات ، مديريت استراتژيك
...

خرید توضیحات

بازاریابی بین المللی، استراتژی و تئوری

بازاریابی بین المللی : راهبرد و نظریه
نویسندگان: ساک انکویزیت- جان شاو

ترجمه بخشی از کتاب بازاریابی بین المللی، استراتژی و تئوری است (از صفحه 185 تا 193) درخصوص تاثیر فرهنگ بر مصرف، فرایندهای تفکر، ارتباطات و... بحث می نماید.

قسمتی از ترجمه:
تاثير فرهنگ بر مصرف
الگوهاي مصرف، سبك زندگي و اولويت نيازها همگي توسط فرهنگ ديكته مي شوند.فرهنگ، رفتاري كه توسط آن مردم نيازهايشان برآورده شود را تجويز مي نمايد.هندوها و بعضي از چيني ها بهيچوجه گوشت گاو مصرف نمي كنند، با اين باور كه خوردن دامهايي كه در مزرعه كارمي كنند ناشايسته است، درحاليكه درتامين غذاهايي مانند برنج و سبزيجات تامين كمك مي باشند
...

خرید توضیحات