همکار فایل

معماری خط تولید


رویکردی در ارتباط با معماری خط تولید سرویسگرا Towards an Approach for Service-Oriented Product Line Architectures

تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  13 صفحه
دانلود متن انگلیسی

مقدمه
در ایجاد یک نرم افزار، نیازی مبرمی در ارتباط با کاهش هزینه، کار و زمان در بازار تولید نرم افزار وجود دارد. این امر حائز اهمیت می باشد تا سیستم های انعطاف پذیری را ایجاد کنیم تا با تغییرات بازاری به سرعت وفق یابند. علاوه بر این، فناوری های مختلف زیادی در حال ظهور می باشند و شرکت ها نیاز دارند تا سرمایه گذاری ها در بخش نرم افزاری خود را با این فناوری های جدید ادغام کنند. به هر حال پیچیدگی ها و اندازه سیستم ها در حال افزایش بوده و تولیدات می بایست متناسب با نیاز مشتریان و بخش های بازار باشند.

...

خرید توضیحات

سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری

ترجمه مقاله انگلیسی 
سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی: شواهد مربوط به هتل مجللی در استرالیاTransformational leadership style, market competition and departmental

performance: Evidence from luxury hotels in Australia


تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  18 صفحه
دانلود متن انگلیسی

مقدمه
تمام کسب و کار های امروزی،همانند هتل ها، در رقابت بازاری شدیدی فعالیت می کنند. این فرایند به دلیل سرعت تغییرات فناوری، آگاهی مشتریان از کیفیت ها و موجود بودن مجموعه وسیعی از خدمات و محصولات می باشد. این موضوع مورد بحث می باشد که یک راه برای مدیریت رقابت شدید بازار این می باشد که مدیران ارشد تمرکز خود را بر روی شیوه مدیریت تحول قرار دهند. بر طبق به گفته باس (1985) مدیران تحول دارای بینش واضحی بوده و دارای استعدادی برای انتقال آن به کارکنان شان می باشند. این مدیران به عنوان یک مدل های نقش آفرین بوده و کارمندان را تحریک می کنند تا منفعت شرکت ها را بالاتر از منفعت شخصی در نظر بگیرند.

...

خرید توضیحات

تاثیر تنوع بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

ترجمه مقاله انگلیسی
تاثیر تنوع بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی
Effect of diversity on human resource management and organizational performance

 تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
فرمت ورد (قابل ویرایش)

لینک اصل مقاله:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296314003956


پژوهش های موجود درباره ی مدیریت منابع راهبردی اساسا بر تولید و خدمات سازمان‌های بزرگ مقیاس تمرکز دارد. گرچه با توجه به کمک اقتصادی مهم و فرصت‌های اشتغال که صنعت طراحی شده مد تایوان فراهم کرده است، کارآمدی سازمان‌ها در این صنعت موضوعی است که ارزش بررسی را دارد. این پژوهش از دیدگاهی مبتنی بر منبع مبنا و تصمیم/ اطلاعات مدار استفاده می کند و به بررسی این موارد می پردازد: 1) رابطه ی بین سیستم مدیریت منابع انسانی شرکت و عملکرد آن  2) تاثیر تعاملی گوناگونی سن، تنوع مشاغل حرفه ای و گوناگونی تخصص در صنعت تولید مد. این پژوهش به جمع آوری داده ها از مدیران و نیز کارکنان حرفه ای خدمات در صنعت طراحی مد می پردازد و از تحلیل رگرسیون چندگانه برای آزمون فرضیات پیشنهاد شده بهره می برد.این مقاله مفاهیم نظری و عملی را هم مورد بحث قرار می دهد.

واژگان کلیدی: مدیریت منابع انسانی ، عملکرد سازمانی، تنوع سنی، تنوع تصدی شغلی، تنوع تخصص، صنعت طراحی مد  ...

خرید توضیحات

ترجمه اندازه بهینه و محل دستگاه SVCT

ترجمه مقاله انگلیسی

 Optimal sizing and location of SVC devices for improvement of voltage profile in distribution network with dispersed photovoltaic and wind power plants
اندازه بهینه و محل دستگاه SVCT برای بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه توزیع با فتوولتاییک پراکنده و نیروگاه بادی 
تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
 تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه


مقدمه: از لحاظ تاریخی توسعه شبکه های توزیع بدنبال مفهوم سنتی آن در تولید برق متمرکز بوده و شبکه توزیع با یک شعاع توپولوژیکی منفعل بوده است. جریان های برق در شبکه توزیع سنتی یک طرفه بود و توسط مشخصات بار تعیین می شده است. افت ولتاژ توسط تنظیم ترانسفورماتور بوده و خازن هایی در جهت بهبود آن استفاده می شده است. با این حال سیستم قدرت در حال تغییراست.
...

خرید توضیحات

مقاله ترجمه شده ساختمان سازی سبز

دانلود مقاله ترجمه شده:
GREEN BUILDING MATERIALS LIST
لیست مواد ساختمان سازی سبز
تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  7 صفحه
دانلود متن انگلیسی لیست مواد ساختمان سازی سبز شناخت مواد ساختمان سازی سبز گامی مهم در طراحی ساختمان سبز است که کارآمد باشد و انرژی حفظ شود. لیست مصالح ساختمان سازی سبز در پایین ارائه شده است. 1-آلومینیوم:  آلومینیوم از سنگ معدن بوکسیت به دست می آید، و برای تولید میزان اندکی از محصول نهایی (آلومینیوم) به مواد خام زیادی نیاز است. ممکن است برای تولید 1 پوند آلومینیوم تا شش پوند سنگ معدن مورد نیاز باشد. تولید آلومینیوم برق زیادی را مصرف می کند و این برق به نوبه خود از سوزاندن سوخت های فسیلی به دست می آید. بوکسیت تصفیه شده با سود سوزآور ترکیب می شود  و برای تولید اکسید آلومینیوم در کوره حرارت داده می شود. این پودر سفید به نوبه خود، باید تحت یک واکنش الکترولیتی قرار بگیرد که طی آن از جریان الکتریکی مستقیم برای جدا کردن اکسیدها و ذوب کردن مواد به آلومینیوم استفاده می شود. برای این منظور, مواد باید تا تقریبا 3000 درجه فارنهایت حرارت داده شوند. پردازش بوكسيت به آلومینیوم مقادیر زیادی از مواد زائد را (به نام "گِل ") بهمراه دارد که حاوی مقادیری از فلزات سنگین و سایر مواد خطرناک است. یکی از محصولات جانبی این فرآیند ...

خرید توضیحات

مقاله ترجمه شده اثرات واقعی عوامل بازدارنده مالی

دانلود مقاله ترجمه شده:
The realeffectsoffinancialconstraints:Evidencefroma financialcrisis
اثرات واقعی عوامل بازدارنده مالی : شواهدی از یک بحران مالی

تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  16 صفحه
دانلود متن انگلیسی

چکیده :
 ما مدیر عاملان شرکت ( مقام های ارشد اجرائی ) مالی را در اروپا و آسیا آمریکا ، مستقیماً برای اینکه ارزیابی کنیم بنگاههای اقتصادی آنها در طول بحران مالی جهانی که در سال 2008 دچار عوامل بازدارنده شده اند معتبر هستند ( دارای اعتبار ) هستند یا خیر مورد بررسی قرار دادیم همچنین ما در مورد اینکه آیا طرح ها و روند های مخارجی شرکت شرطی متفاوت روی این بررسی بر اساس مقیاسی از عوامل بازدارنده مالی دارد مطالعاتی نیز انجام دادیم شواهد و مدارک بدست آمده نشان می دهد که بنگاههای اقتصادی بازدارنده تخفیف های عمده تری در مخارج فنی و تکنولوژی استخدام اشتغال و مخارج مربوط به سرمایه دارد . بنگاههای اقتصادی بازدارنده همچنین از طریق پول نقد بیشترین سرمایه مشتریان را از بین می برد . و در نتیجه شدیداً روی ستون های از اعتبار برای ترساندن بانک ها که دسترسی را در آینده محدود خواهد کرد و سرمایه های بیشتری را برای سرمایه گذاری و عملکرد آنها به کار می گیرد اثر می گذارد . همچنین ما دریافتیم که ناتوانی ( عدم توانایی ) برای وام گیری ظاهرا باعث شده که بسیاری از بنگاههای اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری مهمی را با 86 درصد از عوامل بازدارنده در ایالات متحده آمریکا از دست بدهند . ..
...

خرید توضیحات

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی دانش و نگرش کشاورزان در مورد فناوری بهبودیافته‌ی تولید گندم


دانش و نگرش کشاورزان در مورد فناوری بهبودیافته‌ی تولید گندم
Knowledge and Attitude Farmers Towards Improved
Wheat Production Technology

تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  7 صفحه
دانلود متن انگلیسی

چکیده: مطالعه‌ی پیش رو در طول سال های 2009-10 در بخش براتبور راجستان انجام شد که اندازه‌ی نمونه‌ی آن شامل 300 کشاورز خُرد به عنوان پاسخگو می‌شد؛ آنان در حال کشت گندم (HVY) در 5 سال اخیر بودند. به منطور دانستن سطح دانش گندمکاران و ارتباط بین ویژگی‌های اجتماعی اقتصادی و شخصی پاسخگویان با سطح دانش، نگرش و فهمیدن رفتار اتخاذی درباره‌ی تکنولوژی تولید بهبودیافته‌ی انواع پربازده گندم ، این مطالعه مشخص نمود که بیشتر کشاورزان متعلق به محدوده‌ی سنی 31 تا 45 سال طبقه‌ی عقب‌افتاده بودند. نیمی از پاسخ‌دهندگان از تحصیلات راهنمایی تا آخر دبیرستانی برخوردار بودند ، بیشتر پاسخ‌دهندگان در نوع منفرد سیستم خانوادگی زندگی می‌کردندو اکثریت آنان عضوی از هیچ سازمانی نبودند، درآمد سالانه در محدوده‌ی 30 تا 60 هزار روپیه بود. بیشترشان در خانه‌های پوکا زندگی‌ می‌کردند و درگیر کشاورزی بودند. اکثریت پاسخ‌دهندگان عملیات مزرعه را با تسهیلات زیربنایی ضعیف اجرا می‌کردند. برای فهمیدن رابطه بین متغیرهای مستقل با دانش، رفتار اتخاذی و نگرش به تکنولوژی گندم HYV ، 14 متغیر مستقل در مطالعه لحاظ شد. رابطه‌ای منفی بین سن، اندازه‌ی خانواده و تماس شهری یافت شد در حالی که تنها دو متغیر یعنی نوع خانواده و پیوند عامل تغییر به طور غیرمعنی داری با نگرش کشاورزان خرد نسبت به تکنولوژی تولید گندم رابطه داشت. مطالعه در مورد رفتار اتخاذی تکنولوژی تولید گندم نشان داد که ...

خرید توضیحات

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی آیا شایعات سازمانی تاثیر سکوت سازمانی روی تعهد سازمانی را تقویت می کنند؟

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی
آیا شایعات سازمانی تاثیر سکوت سازمانی روی تعهد سازمانی را تقویت می کنند؟

تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  8 صفحه
دانلود متن انگلیسی

 چکیده: یکی از مهم ترین درگیری های مدیران سازمان ها ایجاد تعهد در کارمندان نسبت به کار, ارزش ها, و باورهای سازمان است. آنها همچنین با دو چالش رفتاری در بین کارکنان سازمان روبرو هستند. این دو چالش شامل شایعات سازمانی و سکوت سازمانی است که بر روی تعهد سازمانی کارکنان تاثیر می گذارد. پژوهش حاضر رابطه بین شایعه پردازی و سکوت سازمانی را پیدا کرده و متون بین المللی زیادی در این زمینه بررسی و مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس, از میان تمام پرسش نامه های منتشر شده در سازمان شهرداری استان قم, از 50 پرسش نامه بمنظور انجام تجزیه و تحلیل استفاده گردید. نتایج نشان داد که از طریق کنترل شایعات سازمانی, سکوت سازمانی تاثیر معکوس و معنی داری بر تعهد سازمانی خواهد داشت. همچنین بدون کنترل شایعات سازمانی, تاثیر سکوت سازمانی روی تعهد سازمانی افزایش می یابد, اما باز هم این اثر معکوس است. این پژوهش ثابت کرد که رابطه ی قوی و معنی داری بین سکوت سازمانی و شایعات سازمانی وجود دارد, و اینکه سکوت سازمانی بمیزان زیادی به شایعات سازمانی وابسته است.

واژگان: سازمان, تعهد سازمانی, شایعات سازمانی, سکوت سازمانی, شهرداری استان قم ...

خرید توضیحات

دانلود ترجمه مقاله چالش ها و راه حل ها ی امنیت اطلاعات شبکه ها

چالش ها و راه حل ها ی مربوط به شبکه های مبتنی بر امنیت اطلاعات: مطالعه موردی روی معماری NetInf

Challengesandsolutionsforsecureinformationcentric
networks:AcasestudyoftheNetInfarchitecture

تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  13 صفحه
دانلود متن انگلیسی


چکیده: تعداد زیادی از برنامه های(اپلیکیشن ها) اینترنتی نوظهور نیازمند انتشار اطلاعات در سراسر مرزهای سازمانی مختلف, سیستم عامل های ناهمگن و جمعیت بزرگ و پویای ناشران و مشترکین است. یکی از معماری های جدید و داده محور شبکه (که شبکه اطلاعاتی(NetInf) نامیده می شود) در چارچوب پروژه FP7 4WARD ایجاد شده است. این معماری می تواند توزیع اطلاعات بزرگ مقیاس را بمیزان بالایی بهبود بخشد. علاوه بر این، این معماری در هنگام اتصال متناوب و ناهمگن از شبکه های تلفن همراه آتی پشتیبانی می کند و دنیای دیجیتال و فیزیکی را بهم متصل می سازد تا کاربران تجربه بهتری داشته باشند. با این حال، NetInf هنوز در مرحله اولیه اجراء است و امنیت آن هنوز بایستی مورد ارزیابی قرار گیرد. نگرانی امنیتی NetInf عامل عمده برای اتخاذ آن در سطح وسیع است. بنابراین، این مقاله با استفاده از استاندارد امنیتی X.805 به تجزیه و تحلیل امنیت معماری NetInf می پردازد. در این تجزیه و تحلیل بر روی منبع اصلی تهدیدات و سرویس های امنیتی بالقوه برای مقابله با آنها تاکید می شود. در این مقاله همچنین یک مدل تهدید در قالب حملات احتمالی علیه معماری NetInf تعریف می شود. ...

خرید توضیحات

دانلود مقاله ترجمه شده تأثیرات مدیریت روی اجرای باکیفیت خط مشی

تأثیرات مدیریت روی اجرای باکیفیت خط مشی
CASE STUDIES Management effects on quality-policy implementation
تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  7 صفحه
دانلود متن انگلیسی

چکیده
هدف این مقاله قصد دارد سطوح مشارکت و تعهد مدیریت در 4 شرکت کوچک داروسازی (کمتر از 500 کارمند) و همینطور ماهیت و وسعت برنامه‌های ساختاری در پیاده‌سازی خط مشی را مرور نماید.

طرح/روش‌شناسی/رویکرد – در هریک از شرکت‌ها، موفقیت نسبی اجرای خط مشی با میزان تعهد مدیریت به فرایند ارزیابی شد. ارزیابی‌ها روی بررسی 40 شاخصه‌ی چرخه‌ی اجرای 4 بخشی پایه‌گذاری شد. نبود فرایندی ساختارمند، نبود پشتیبانی و مشارکت مدیریت و درجه‌ای که مدیریت متعاقباً در اجرای کلی درگیر بود مشکلات رایج  بود. درجه‌ی مشارکت مدیریت در موفقیت کلی اجرای خط مشی شاخصی برجسته بود.

یافته‌ها – خطوط مشی کیفی نقشی مهم را در درک اصول و اقدامات یک شرکت عملیاتی ایفا می‌کنند. موفق‌ترین اجرای خط مشی کمپانی‌ها که مطالعه شده به سیاست‌هایی بستگی دارد که نه‌تنها با همکاری مدیر کیفی منتخب بلکه با همکاری عملکردهای حمایت گر مدیریت غیر کیفی پیش نویس شده است. مشاهده شد که استفاده از برنامه‌ی اجرای از پیش تعیین شده و ساختاریافته که بین تمام بخش‌های شرکت پخش شده است و همینطور بهبود سیستم‌های حامی برای پایش پیشرفت،  به مشارکت کارمند و خطوط مشی مؤثر نفع می‌رساند.

...

خرید توضیحات