همکار فایل

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی دانش و نگرش کشاورزان در مورد فناوری بهبودیافته‌ی تولید گندم


دانش و نگرش کشاورزان در مورد فناوری بهبودیافته‌ی تولید گندم
Knowledge and Attitude Farmers Towards Improved
Wheat Production Technology

تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  7 صفحه
دانلود متن انگلیسی

چکیده: مطالعه‌ی پیش رو در طول سال های 2009-10 در بخش براتبور راجستان انجام شد که اندازه‌ی نمونه‌ی آن شامل 300 کشاورز خُرد به عنوان پاسخگو می‌شد؛ آنان در حال کشت گندم (HVY) در 5 سال اخیر بودند. به منطور دانستن سطح دانش گندمکاران و ارتباط بین ویژگی‌های اجتماعی اقتصادی و شخصی پاسخگویان با سطح دانش، نگرش و فهمیدن رفتار اتخاذی درباره‌ی تکنولوژی تولید بهبودیافته‌ی انواع پربازده گندم ، این مطالعه مشخص نمود که بیشتر کشاورزان متعلق به محدوده‌ی سنی 31 تا 45 سال طبقه‌ی عقب‌افتاده بودند. نیمی از پاسخ‌دهندگان از تحصیلات راهنمایی تا آخر دبیرستانی برخوردار بودند ، بیشتر پاسخ‌دهندگان در نوع منفرد سیستم خانوادگی زندگی می‌کردندو اکثریت آنان عضوی از هیچ سازمانی نبودند، درآمد سالانه در محدوده‌ی 30 تا 60 هزار روپیه بود. بیشترشان در خانه‌های پوکا زندگی‌ می‌کردند و درگیر کشاورزی بودند. اکثریت پاسخ‌دهندگان عملیات مزرعه را با تسهیلات زیربنایی ضعیف اجرا می‌کردند. برای فهمیدن رابطه بین متغیرهای مستقل با دانش، رفتار اتخاذی و نگرش به تکنولوژی گندم HYV ، 14 متغیر مستقل در مطالعه لحاظ شد. رابطه‌ای منفی بین سن، اندازه‌ی خانواده و تماس شهری یافت شد در حالی که تنها دو متغیر یعنی نوع خانواده و پیوند عامل تغییر به طور غیرمعنی داری با نگرش کشاورزان خرد نسبت به تکنولوژی تولید گندم رابطه داشت. مطالعه در مورد رفتار اتخاذی تکنولوژی تولید گندم نشان داد که ...

خرید توضیحات

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی آیا شایعات سازمانی تاثیر سکوت سازمانی روی تعهد سازمانی را تقویت می کنند؟

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی
آیا شایعات سازمانی تاثیر سکوت سازمانی روی تعهد سازمانی را تقویت می کنند؟

تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  8 صفحه
دانلود متن انگلیسی

 چکیده: یکی از مهم ترین درگیری های مدیران سازمان ها ایجاد تعهد در کارمندان نسبت به کار, ارزش ها, و باورهای سازمان است. آنها همچنین با دو چالش رفتاری در بین کارکنان سازمان روبرو هستند. این دو چالش شامل شایعات سازمانی و سکوت سازمانی است که بر روی تعهد سازمانی کارکنان تاثیر می گذارد. پژوهش حاضر رابطه بین شایعه پردازی و سکوت سازمانی را پیدا کرده و متون بین المللی زیادی در این زمینه بررسی و مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس, از میان تمام پرسش نامه های منتشر شده در سازمان شهرداری استان قم, از 50 پرسش نامه بمنظور انجام تجزیه و تحلیل استفاده گردید. نتایج نشان داد که از طریق کنترل شایعات سازمانی, سکوت سازمانی تاثیر معکوس و معنی داری بر تعهد سازمانی خواهد داشت. همچنین بدون کنترل شایعات سازمانی, تاثیر سکوت سازمانی روی تعهد سازمانی افزایش می یابد, اما باز هم این اثر معکوس است. این پژوهش ثابت کرد که رابطه ی قوی و معنی داری بین سکوت سازمانی و شایعات سازمانی وجود دارد, و اینکه سکوت سازمانی بمیزان زیادی به شایعات سازمانی وابسته است.

واژگان: سازمان, تعهد سازمانی, شایعات سازمانی, سکوت سازمانی, شهرداری استان قم ...

خرید توضیحات

دانلود ترجمه مقاله چالش ها و راه حل ها ی امنیت اطلاعات شبکه ها

چالش ها و راه حل ها ی مربوط به شبکه های مبتنی بر امنیت اطلاعات: مطالعه موردی روی معماری NetInf

Challengesandsolutionsforsecureinformationcentric
networks:AcasestudyoftheNetInfarchitecture

تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  13 صفحه
دانلود متن انگلیسی


چکیده: تعداد زیادی از برنامه های(اپلیکیشن ها) اینترنتی نوظهور نیازمند انتشار اطلاعات در سراسر مرزهای سازمانی مختلف, سیستم عامل های ناهمگن و جمعیت بزرگ و پویای ناشران و مشترکین است. یکی از معماری های جدید و داده محور شبکه (که شبکه اطلاعاتی(NetInf) نامیده می شود) در چارچوب پروژه FP7 4WARD ایجاد شده است. این معماری می تواند توزیع اطلاعات بزرگ مقیاس را بمیزان بالایی بهبود بخشد. علاوه بر این، این معماری در هنگام اتصال متناوب و ناهمگن از شبکه های تلفن همراه آتی پشتیبانی می کند و دنیای دیجیتال و فیزیکی را بهم متصل می سازد تا کاربران تجربه بهتری داشته باشند. با این حال، NetInf هنوز در مرحله اولیه اجراء است و امنیت آن هنوز بایستی مورد ارزیابی قرار گیرد. نگرانی امنیتی NetInf عامل عمده برای اتخاذ آن در سطح وسیع است. بنابراین، این مقاله با استفاده از استاندارد امنیتی X.805 به تجزیه و تحلیل امنیت معماری NetInf می پردازد. در این تجزیه و تحلیل بر روی منبع اصلی تهدیدات و سرویس های امنیتی بالقوه برای مقابله با آنها تاکید می شود. در این مقاله همچنین یک مدل تهدید در قالب حملات احتمالی علیه معماری NetInf تعریف می شود. ...

خرید توضیحات

دانلود مقاله ترجمه شده تأثیرات مدیریت روی اجرای باکیفیت خط مشی

تأثیرات مدیریت روی اجرای باکیفیت خط مشی
CASE STUDIES Management effects on quality-policy implementation
تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  7 صفحه
دانلود متن انگلیسی

چکیده
هدف این مقاله قصد دارد سطوح مشارکت و تعهد مدیریت در 4 شرکت کوچک داروسازی (کمتر از 500 کارمند) و همینطور ماهیت و وسعت برنامه‌های ساختاری در پیاده‌سازی خط مشی را مرور نماید.

طرح/روش‌شناسی/رویکرد – در هریک از شرکت‌ها، موفقیت نسبی اجرای خط مشی با میزان تعهد مدیریت به فرایند ارزیابی شد. ارزیابی‌ها روی بررسی 40 شاخصه‌ی چرخه‌ی اجرای 4 بخشی پایه‌گذاری شد. نبود فرایندی ساختارمند، نبود پشتیبانی و مشارکت مدیریت و درجه‌ای که مدیریت متعاقباً در اجرای کلی درگیر بود مشکلات رایج  بود. درجه‌ی مشارکت مدیریت در موفقیت کلی اجرای خط مشی شاخصی برجسته بود.

یافته‌ها – خطوط مشی کیفی نقشی مهم را در درک اصول و اقدامات یک شرکت عملیاتی ایفا می‌کنند. موفق‌ترین اجرای خط مشی کمپانی‌ها که مطالعه شده به سیاست‌هایی بستگی دارد که نه‌تنها با همکاری مدیر کیفی منتخب بلکه با همکاری عملکردهای حمایت گر مدیریت غیر کیفی پیش نویس شده است. مشاهده شد که استفاده از برنامه‌ی اجرای از پیش تعیین شده و ساختاریافته که بین تمام بخش‌های شرکت پخش شده است و همینطور بهبود سیستم‌های حامی برای پایش پیشرفت،  به مشارکت کارمند و خطوط مشی مؤثر نفع می‌رساند.

...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله باستان شناسی

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی
New discoveries in Afraz
کشفیات جدید در افراز (ارگ بم)تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  4 صفحه
دانلود متن انگلیسی


برآورد عمر هسته دیوار دفاعی بم
عدل در این‌باره توضیح داد: باروی ارگ بم به ظاهر یک دیوار یکدست است، ولی در حقیقت از لایه های مختلفی تشکیل شده که در دوره‌های مختلف و در طول این سال ها به دیواره اصلی آن اضافه شده‌ است. و به این نحو دیوار کنونی شکل گرفته است. در پژوهش‌های جدید در بخش مرکزی، پیشرفت‌های زیادی حاصل شده و از آنجا که علوم جدید اجازه‌ استفاده از فنون پیچیده را برای تعیین عمر دقیق ستون های رسی می دهد، هیأت باستان‌شناسی ارگ بم نمونه‌ برداری‌های لازم را انجام داده است تا تاریخ دقیقی برای شکل‌گیری دیوار ارگ یا حتی بخش حاکم‌نشین و قلعه های کهن منطقه گسل ارائه شود. البته چنین تحلیل هایی فقط در چند آزمایشگاه در دنیا انجام می‌شود.
...

خرید توضیحات

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی باستان شناس یا عکاس


دانلود ترجمه مقاله انگلیسی
Archeologist or Photographer
باستان شناس یا عکا س

تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  7 صفحه
دانلود متن انگلیسی


ژاك ژان ماري دومورگان در سوم ژوئن سال١٨٥٧ ميلادي در يك خانواده ي اشرافي در شهرك اويسو سوركوسون  به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايي و دوره ي متوسطه را در همان شهرك به اتمام رساند. شوق جواني او را به سوي جمع آوري عتيقه سوق داد. براي ادامه ي تحصيل به پاريس رفت و پس از پايان تحصيلات در « مدرسه ي معدن شناسي» در سال ١٨٨٢ به كسب ديپلم اين آموزشگاه نايل آمد.


...

خرید توضیحات

مقاله انگلیسی کارائی مرور وب

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی
کارائی مرور وب با پردازش    thin client بی سیم

Web Browsing Performance of
Wireless Thinclient Computing


تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  7 صفحه
دانلود متن انگلیسی


مقدمه :
محبوبیت برنامه های کاربردی وب و افزایش شبکه های بی سیم موجود ، رشد دستگاه های پردازش همراه و بی سیم را می افزاید. به موازات این رشد ، سیستم های پردازش تین کلاینت بی سیم نیز در حال پدیدار شدن هستند .


 INTRODUCTION
The popularity of web applications and the increasing availability of wireless networks are fueling a growing proliferation of wireless and mobile computing devices.
...

خرید توضیحات

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی اقتصاد هنر و ادبیات

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی
Economics of the arts and literature
اقتصاد هنر و ادبیات
تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه (pdf)
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه (pdf)
دانلود متن انگلیسی


Abstract

Economics of the arts and literature or cultural economics (used below for convenience) is a branch of economics that studies the economics of creation, distribution, and the consumption of works of art and literature. For a long time the arts were confined to visual and performing arts in the Anglo-Saxon tradition. Usage has widened since the beginning of the 1980s with the study of cultural industry (cinema and music publishing), and the economy of cultural institutions (museums, libraries, historic buildings)....

خرید توضیحات

ترجمه مقاله نقش دیپلماسی در تشکیل برندسازی ملی

 دانلود ترجمه مقاله انگلیسی نقش دیپلماسی عمومی در تشکیل برندسازی ملی و فرصت‌های دیپلماسی عمومی ترکیه Role of public diplomacy in establishing nation branding and public diplomacy possibilities of Turkey1
تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
دانلود متن انگلیسی

نقش دیپلماسی عمومی در تشکیل برندسازی ملی و فرصت‌های دیپلماسی عمومی ترکیه چکیده: دیپلماسی عمومی روی ارزش‌های افزوده‌ی کشورها به جهان بناشده است. کشورهایی که از عناصری استفاده می‌کنند که به قدرت نرم معروفند مانند دانش، هنر، ورزش، فرهنگ و آموزش به طور حرفه‌ای به مرکز توجه تبدیل شده‌اند و قدرت نفوذ خود را از دست داده‌اند. ابزارهای دیپلماسی عمومی تعامل بین منطقه‌ای را توانمند می‌سازد و همچنین راه را برای همکاری و دوستی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هموار می‌کند. هدف اصلی دیپلماسی عمومی ساختن روابط طولانی مدت تثبیت‌شده است. دیپلماسی عمومی روی این فرضیه بناشده که تصویرو حیثیت یک کشور نیرو‌هایی هستند که زمینه‌ا‌ی مطلوب را برای تعامل فردی ایجاد می‌کنند...
...

خرید توضیحات

پوستی صاف بدون جوش مثل آینه.با تضمین درمان 100درصد

پوست صاف و بدون جوش
 بصورت فایل پی دی اف

حاصل درمان  8 ساله ی خودم و به همراه قسمتهایی از ترجمه 4 کتاب خارجی و آخرین تحقیقات انجام شده در زمینه سلامت پوست شما .من به شما قول میدهم و تضمین میدهم شما خیلی راحت درمان میشوید.برای این تضمین شما یه عکس از صورتتون بندازیدد و بعد از یک هفته متوجه تغیر بزرگ و در عرض یک ماه از جوش خلاص شوید و بعد با روزی خوردن یه ماده غذایی که بهتون معرفی میکنم برای همیشه صاف و روشن خواهد ماند.من بیش از یکسال و نیم نه جوشی دارم و نه جای جوش پوستم کاملا صاف وروشن است..میخواهید برای همیشه درمان شوید؟حتی یک دقیقه هم مکث نکنید فایل رو بخرید و بخوانیدو با راحت ترین راه درمان جوش پوستی صاف مپل آینه داشته باشید. ...

خرید توضیحات