همکار فایل

خود نظارتگری و ارزشیابی و اعتبار

On the Nature of Self-Monitoring: Matters of Assessment,
Matters of Validity
در مورد خود نظارتگری: مسائل مربوط به ارزشیابی، مسائل مربوط به اعتبار
تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  30 صفحه
دانلود متن انگلیسی

در تحقیق در مورد ساختار روانشناختی خود نظارتگری، گستره عظیمی از روابط تجربی دیده شده است. با این حال، در سال های اخیر، برخی توجهات در خصوص ابزارهای مورد استفاده در ارزیابی ویژگی های خود نظارتگری یا مقیاس خود نظارتگری نشان داده شده است. هم گستره ای که روش اندازه گیری متغیر علی قابل تفسیر و معناداری را اندازه گیری می کند و هم گستره ای که ساختار خود نظارتگری درک تئوری مناسبی از این متغیر علی ارائه می دهد، مورد سوال قرار گرفت...
...

خرید توضیحات

آديپوسيتوكين‌ها- ارتباطي نوين ميان التهاب و عملكرد خون رساني؟

آديپوسيتوكين‌ها- ارتباطي نوين ميان التهاب و عملكرد خون رساني؟
ADIPOCYTOKINES – NOVEL LINK BETWEEN INFLAMMATION
AND VASCULAR FUNCTION?
تعداد صفحات انگلیسی: 23 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  13 صفحه
دانلود متن انگلیسی

چاقي و بيماري‌هاي مربوط به چاقي از جمله مشكلات سلامتي افراد هستند. مطالعات اخير نشان داده‌اند كه بافت‌هاي چربي تنها يك ارگان ذخيره انرژي ساده نيست بلكه عملكردهاي ايمني و ترشحي را نيز عمل مي‌كند. اين موارد غالباً از طرق آزاد سازي آديپوسيتوكين‌ها بدست آمده اند كه در بردارنده چندين مولكول بسيار فعال و جديد فراوان است كه توسط آديپوسيت‌هايي مثل لپتين، رسيستين، اديپونكتين يا ويسفتين آزاد شده‌اند و همچنين كمي كيتوكين كلاسيك بيشتر احتمالاً توسط سلول‌هاي التهابي التهاب كننده چربي مثل TNF-a, IL-6, MCP-1 (CCL-2), IL-1 آزاد شد.
...

خرید توضیحات

دانلود مقاله استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت

عنوان انگلیسی:
Reactive Power Control Strategy of DFIG Wind Farms for Regulating Voltage of Power Grid

ناشر:PES General Meeting | Conference & Exposition, 2014 IEEE

دانلود مقاله استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت

تعداد صفحات انگلیسی:5
تعداد صفحات فارسی:14

Abstract
If a wind farm is weakly connected to a power grid, then the voltage of the connection point fluctuates frequently due to the changeable wind speed. The active and reactive power of a doubly-fed induction generator (DFIG) can be decoupling controlled and the grid-side converter (GSC) of a DFIG can also generate some reactive power by adjusting the power factor, thus a DFIG can be considered as a reactive power resource to stabilize the voltage of the connection bus. Based on the power relationship of a DFIG, the up and down reactive power limitations of DFIG stator and GSC are analyzed. Then a reactive power control strategy of a DFIG wind farm is proposed, in which, a certain number of DFIGs are selected to support reactive power to the power grid when the voltage of the connection point drops. The control strategy aims at bringing the reactive power capability of DFIG into play and cutting down the investments in the reactive power compensation devices which are used less. The simulation model of a grid-connected DFIG wind farm is developed on the PSCAD/EMTDC platform, and the simulation results demonstrate the effectiveness of the control strategy proposed

 

چکیده:

اگر یک مزرعه بادی بطور ضعیفی به شبکه وصل شود آنگاه بخاطر تغییرپذیری سرعت باد‏‏‏٬ ولتاژ نقطه ...

خرید توضیحات

ترجمه قرص‌سازی ارزشگذاری منابع گیاهی

ترجمه مقاله انگلیسی:
TABLETING: ALTERNATE WAY OF VALORIZATION OF AGRO-RESOURCESقرص‌سازی: راهی دیگر برای ارزشگذاری منابع گیاهی
تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  7 صفحه
دانلود متن انگلیسی

چکیده:
در این تحقیق ما تلاش می‌کنیم تا در مورد امکان به کارگیری قرص‌سازی به عنوان راه جایگزین برای ارزشگذاری بعضی گونه‌های گیاهی، شامل میوه‌ی خرمایی خاص (Phoenix dactylifera L.)، انواع میوه شامل میوه‌ی خوراکی معمولی، میوه‌های درخت توت‌فرنگی (Arbutus unedo)،  و گیاهان دارویی متعدد مطالعه کنیم. نتایج اولیه‌ به دست آمده قطعی است. در تمام موارد، پودر میوه‌ی خرما به خاطر تواناییش برای قرص‌سازی به عنوان ماتریکس پایه به کار گرفته شد. ترکیب گونه‌های متعدد گیاهی یا میوه‌های خرما فرصت به دست آوردن قرص‌هایی با ویژگی‌های فیزیکی مناسب مانند سختی، زمان فروپاشی، فرسایش... را ایجاد کرد همچنین محصول نهایی طعم اشتهاآوری کسب کرد که می‌توان به عنوان یک منفعت هنگام استفاده از ماتریکس‌های غیرغذایی با طعم غیرقابل قبول استفاده کرد...
...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله انگلیسی فرآیند نوین روکش‌گذاری قرص‌ها


فرآیند نوین روکش‌گذاری خشک برای روکش‌گذاری روده‌ای قرص‌ها با Eudragit L100-55A novel electrostatic dry coating process for enteric coating of tablets withEudragit L100-55

تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  28 صفحه
دانلود متن انگلیسی

فرآیند روکش‌گذاری براساس پن روکش‌کننده‌ی مایع  برای روکش‌گذاری روده‌ای قرص‌ها با Eudragit L100-55 ایجاد شد. دو روان‌کننده‌ی مایع مختلف یکی تری‌اتیل‌سیترات (TEC) و دیگری PEG 400 در این فرآیند روکش‌گذاری استفاده شدند. در مقابل TEC، PEG 400 چسبندگی پودری خوب و روکش‌گذاری موفقی را تولید کرد. نتایج DSC نشان داد که PEG 400 دمای انتقال شیشه‌ای Eudragit L100-55 را بیشتر از TEC در نسبت اختلاط یکسان کاست که نشان می‌دهد PEG 400 در روان‌کنندگی این پلیمر مؤثرتر بوده ‌است. PEG 400 زاویه‌ی تماس بیشتری را روی هر دو سطح هسته‌ی قرص و پودرهای روکش‌گذاری نشان داد و به همین ترتیب جذب کمتری را به درون هسته‌ی قرص نسبت به TEC ارائه کرد که نشانگر PEG 400 موجود بیشتر در بین هسته‌ی قرص و پودرهای روکش‌گذاری است.

ترکیب تأثیرات « بهره‌وری روان‌کنندگی بیشتر» و «PEG 400 موجود بیشتر در سطح تبلت» ، روان‌کنندگی بیشتر Eudragit L100-55 را به ارمغان آورد که به یک چسبندگی پودری اولیه‌ی موفق می‌انجامد.

زمانی که مشخص گردید که القای الکتریکی 60 کیلووات سطح روکش‌گذاری بالاتر و بهره‌وری روکش‌گذاری بهتری را نسبت به عدم وجود القای الکتریکی به همراه دارد، چسبندگی پودری از طریق فرآیند روکش‌گذاری کمکی الکتروستاتیک بیشتر پیشرفت‌داده شد.

...

خرید توضیحات

ترجمه مدل بازاریابی اجتماعی

An integrative model for social marketing
مدل یکپارچه بازاریابی اجتماعی

تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  23 صفحه
دانلود متن انگلیسیپيشرفت در كاربرد بازاريابي اجتماعي در سلامت عمومي و موضوعات اجتماعي
مفهوم تنظيم خانواده و سلامت باز توليد شده به عنوان يكي از اساسي ترين كانون هاي تلاش هاي بازاريابي اجتماعي در سراسر دنيا شناخته شده است. همچنين توجهات بسيار گسترده اي به سلامت كودك و مادر، كنترل بيماري اسهال ، افزايش تقاضا و دسترسي به خدمات با كيفيت سلامت، پيشگيري از ايدر و كنترل مالاريا داده ششده است. بازاريابي اجتماعي محصولات مربوط به انواع كاندوم هاي تنظيم خانواده و پيشگيري ايدز، .... توسط قيمت گذاري هايي كه انجام شده است كه معمولا از طرف اسپانسرهاي اين برنامه ها مقدار قابل توجهي يارانه به آنها تعلق گرفته است.


...

خرید توضیحات

ترجمه تصميم گيري استراتژيك بين المللي

The roleoftopmanagementteaminternationalorientationininternational
strategicdecision-making:Thechoiceofforeignentrymode
نقش گرايش بين المللي گروه مديريت ارشد در تصميم گيري استراتژيك بين المللي:انتخاب حالت ورود خارجي
تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  24 صفحه
دانلود متن انگلیسی


مقدمه:
ادبيات تجارت بين‌المللي بطور سنتي تصور مي‌كند كه تصميمات بين المللي شدن كاملاً منطقي هستند و محققان تمايل دارند تحقيق تصميم‌گيري استراتژيك را در توضيح چگونگي اتخاذ تصميمات سرمايه گذاري خارجي ناديده بگيرند. توسعه خارجي در خلاء اتفاق نمي‌افتد اما توسط مجموعه معيني از انتخاب هاي استراتژيك تصميم گيرندگان اجراي معين مي‌شود. تحقيقات گذشته برجنبه‌هاي منطقي و قابل ارزيابي معاملات بدون در نظر گرفتن گروه مديريت ارشد (TMT) به عنوان تصميم‌گيرنده تمركز دارند. در حاليكه تحقيق درباره انتخاب حالت ورود به سرمايه...

خرید توضیحات

ترجمه برنامه های آموزشی جهت کنترل استرس

ترجمه مقاله انگلیسی:
 Training programmes for stress management in small businesses
برنامه هایی آموزشی جهت کنترل استرس در کسب و کارهای کوچک

تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  11 صفحه
دانلود متن انگلیسی

چکیده:
 هدف- این مقاله معرفی موارد زیر را دنبال می کند: مساله استرس که ممکن است کارکنان با آن مواجه شوند، تمایل شخصی به استرس، شیوه هایی اختصاصی برای کاهش استرس و مدل آموزشی محققان برای جلوگیری از استرس. طرح/ روش شناسی/ رویکرد- این مقاله هم از رویکردهای توصیفی و هم از رویکردهای تحلیلی در تحقیق و انتشار استفاده کرده است. در رویکرد توصیفی از شیوه های متفاوتی استفاده شده است که شامل تکنیکهای گردآوری، مقایسه ای و توصیفی است، رویکرد تحلیلی شامل شیوه های قیاسی و استنتاجی می باشد. یافته ها- اینگونه به نظر می رسد که توانایی افراد در کنترل کردن استرس متفاوت است. ادراک خویشتن، منبع کنترل، نوع الگوهای رفتاری A یا B و انعطاف پذیری یا سخت بودن، تمام این موارد می تواند در کنترل کردن استرس تاثیرگذار باشد. استنباط های کاربردی- برخی از سازمانها می توانند با فراهم نمودن برنامه های آموزشی مربوطه به افراد در کنترل استرس کمک کنند. اصالت/ارزش- در این مقاله به مدلی آموزشی برای جلوگیری از استرس پرداخته می شود. این مدل طبق نیاز سازمانهای کوچک، متوسط و بزرگ قابل تغییر است.


 واژگان کلیدی- استرس، کسب و کارهای کوچک، آموزشی، مدیریت بر مبنای زمان ...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله تقلب در حسابهای مالی


ترجمه مقاله انگلیسی
The relation between earnings management and financial statement fraud
ارتباط بین مدیریت در آمدها و تقلب در حسابهای مالی

تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  20 صفحه
دانلود متن انگلیسی

 مقدمه:
 انجمن بازرسان معتمد در مورد کلاهبرداری و تقلب تخمین می زند که کلاهبرداری شغلی یا تقلب در کار هزینه ای حدود 994 بیلون دلار در هر سال به اقتصاد آمریکا وارد می کند در کلاهبرداری شغلی، تقلب در حسابهای مالی دارای بشترین هزینه برای سازمانها متقلب می باشد.و در کل هزینه آن در سال در آمریکا 572 بیلون دلار می باشد به علاوه در ارتباط باسازمانها متقلب،تقلب مستقیماٌ در ارتباط با کارمندان سها مداران و بستانکاران می باشد تقلب در صورت حساب مالی به صورت زیادی اثرات غیر مستقیم منفی روی شرکای بازار دارد که این به صورت کاهش اعتماد به صورت حسابهای مالی و بازارهای مالی ودر نتیجه ریسک بالا در زمینه حق بیمه و کارآیی کمتر بازار ها سرمایه می باشد.
...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله توسعه فردی و سازمانی در زمینه تغییرات اقتصادی


ترجمه مقاله  انگلیسی

؟ Personal and organizational development in education in the context of the economical and technological changesment

توسعه فردی و سازمانی در زمینه تغییرات اقتصادی و تکنولوژی درآموزش و پرورش
تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  6 صفحه
دانلود متن انگلیسی


 چکیده:

هدف از این مقاله، آشکار کردن قوانین جدید مدیریت همزمان روی هر دو سطح(شخصی و سازمانی) در زمینه محیط جدید و محرک است.این اهداف شامل تحلیل رفتارهای شخصی و سازمنی و ظرفیت توسعه آن ها از طریق فرایند تصمیم گیری است. راه و روشی که مردم باید زندگی خو را از لحاظ هزینه، نیازمندی ها و زمان مدیریت کنند بسیار مهم است. بنابراین در زمینه اقتصاد جدید باید بر طبق کشش توسعه تصمیم گرقته شود.نقطه شروع توسعه در آموزش و پرورش، یک فضایی به همراه ظرفیت مدل سازی مردم و آماده سازی آنها برای رقابت زندگی است...
...

خرید توضیحات