همکار فایل

کارآموزی رشته نقشه برداری

کارآموزی تعیین موقعیت در نقشه برداری


67 صفحه فرمت :ورد (قابل ویرایش)


  تاریخچه GPS:    GPS دارای تاریخچه و سیر تکاملی جالبی می‌باشد و اخیرا استفاده از آن موجب اکتشافات قابل توجهی شده است. اما قبل از این که بیشتر راجع به GPS بدانیم، لازم است مختصری در مورد ناوبری(Navigation) بدانیم.  از زمان ماقبل تاریخ مردم سعی می کردند یک راه قابل اطمینان پیدا کنند که به آنها بگوید کجا هستند و حتی آنها را به جاییکه می روند راهنمایی کرده و سپس به خانه بازگرداند.
مردمان غارنشین وقتی که برای تهیه غذا به شکار می رفتند، احتمالا از سنگ‌ها و شاخه های کوچک برای علامت‌گذاری مسیر خود استفاده می کردند. ملوانان نیز ابتدا سواحل را به دقت دنبال می کردند تا از گم شدنشان جلوگیری کنند.

فهرست مطالب: پيشگفتار بخش اول:  GPSسیستم مکان یابی جهانی تاریخچهGPS 1 GPSچیست؟ ماهوارههایGPS  سيستمGPSچگونه کارمیکند ایستگاههای زمینی سیستم GPS   کاربردهای GPS   چندنمونه از تصاویر حاصل از سیستم GPS   گزارش تکثیر نقاط  GPS   بخش دوم کاداستر فصل اول تعريف.كاداستر تعاریف اصطلاحات در کاداستر انواع.كاداستر اجزاي.كاداستر سيرتحول تعيين وضعيت و  موقعيت.قطعه.زمين سيستم تحريري همراه باكروكي براي تعيين ابعاد و مكان قطعه  سيستم تحريري بدون كروكي براي تعيين ابعاد و مكان قطعه سيستم خطي براي تعيين ابعاد و مكان قطعه  سيستم رقومي براي تعيين ابعاد و مكان قطعه مراحل پياده سازي كاداستر مشخصات يك سيستم كاداستر و بسترسازي براي ايجاد كاداستر ثبت واصلاحات زمين مزاياي ثبت قطعات زمين انواع سيستم هاي ثبتي كاداسترملكي يا حقوقي پايگاه اطلاعات پايگاه اطلاعات كاداستررقومي مراحل اصلي در طراحي پايگاه داده ها نقشه نقشه برداري كاداستر فصل دوم انواع خطاهاي تعيين كننده دقت در نقشه    عمليات كنترل  و تكميل  زميني فصل سوم قلمرو فعاليت نقشه هاي كاداستر چند سایت معتبر درموردسیستم GPS منابع ومآخذ ...

خرید توضیحات