همکار فایل

مقاله بحران مالي آمريكا و پيامدهاي آن بر اقتصاد ايران

مقاله بحران مالي آمريكا و پيامدهاي آن بر اقتصاد ايران در سال 2014

تعدادصفحات:14
فرمت word (قابل ویرایش)

 چند درس قابل‌توجه از حوادث اخیر
یکی از درس‌های رخداد‌های اخیر این است که شرایط اقتصادی بسیاری از اقتصاد‌های نوظهور و بسیاری از کشور‌های دیگر نیز تحت‌تاثیر فعالیت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا قرار دارد و این امر یک بار دیگر تاثیر سیاست‌های اقتصادی پولی آمریکا را بر اقتصاد سایر کشور‌ها نشان می‌دهد. چنان‌که بحران مالی 2008 نیز باعث شد بحران مالی آمریکا به بسیاری از کشور‌ها سرایت کند و واسطه این سرایت نیز جریان‌هاي مالی است که بعضا در معرض دید نیستند.
...

خرید توضیحات

مقاله باورهای منطقی و غیر منطقی انتخاب همسر

مقاله باورهای منطقی و غیر منطقی انتخاب همسر

تعدادصفحات:13
فرمت word (قابل ویرایش)


اما متأسفانه، در بحبوحه‌ی دروان معاشقه (نامزدی) افراد جوان اغلب بی ملاحظه می‌شوند و مشکلات اساسی را در ازدواج نادیده می‌گیرند و یا این که آنها را بررسی نمی‌کنند. علاوه بر این نگرش‌ها و عقاید خاصی در جامعه‌ی ما رواج یافته است که موجب نا امیدی و نارضایتی در فرآیند انتخاب همسر می‌گردند. در این میان برخی از عقاید و باورها در فرآیند ازدواج و انتخاب همسر غیرمنطقی و محدود کننده به نظر می‌رسند.
...

خرید توضیحات

مقاله باسیل های گرم مثبت

مقاله باسیل های گرم مثبت

تعدادصفحات:5
فرمت word (قابل ویرایش)

لیسترها
خصوصیات یا ویژگی های لیستر یا مونوسیتوژنز (L.monocytogences) تنها عضو خانواده لیستریا است که اهمیت بالینی دارد. این ارگانیسم از نظر ظاهر شبیه Eyysipelothix yhusipathiae می باشد و آزمون تحرک به افتراق این دو کمک می کند.(B)
...

خرید توضیحات

مقاله بازیهای بومی محلی استان سیستان و بلوچستان (word)

مقاله بازیهای بومی محلی استان سیستان و بلوچستان

تعدادصفحات:4
فرمت word (قابل ویرایش)

چوب بازی (چابهار)
دایره بزرگی از جمع بازیکنان تشکیل می شود، همراه با نوای ساز و دهل چوب بازی با حرکات آرام و منظمی آغاز می شود. به تدریج همراه با تندشدن آهنگ حرکات هم تندتر وتندتر می شود. در این حرکات بازیکنان چوب های خود را به هم می کوبند. کوچکترین غفلت باعث اصابت چوب به بدن بازیکنان می شود. هر بازیکن دو چوب در دست دارد و با آهنگ دو قدم به جلو برداشته، یک قدم به عقب برمی گردد و یکبار به دور خود می چرخد. وقتی بازیکن دو قدم جلوتر می رود باید چوب های خود را به صورت ضربدر در مقابل صورت خود نگه دارد، هر بازیکن وقتی برمی گردد با بازیکن پشت سری خود نیز به بازی می پردازد. این بازی برپایه مهارت و استقامت استوار است.
...

خرید توضیحات

مقاله آیا اهل سنت کافراند یا نه؟

مقاله آیا اهل سنت کافراند یا نه؟

تعدادصفحات:15
فرمت word (قابل ویرایش)

مراد از ناصبي چيست؟ آيا شيعيان اهل سنت را ناصبي مي دانند يا خير؟
چکیده: اهل سنت از نظر شيعيان ناصبي نمي باشند، چون آنها اولا اهلبيت را دوست دارند و ثانياً دشمنان آل محمد (ع) را كافر مي دانند، و ثالثاً تمام علماي ما فتوا بر جواز ازدواج با آنها، و وجوب دفن و نماز بر ميت آنها داده اند.
ناصبي به كسي گويند كه با اهلبيت (ع) دشمني داشته باشد و يا به آنها دشنام و ناسزا بگويد و شيعيان به هيچوجه اهل سنت را ناصبي نمي دانند، چون آنها نه تنها اهلبيت (ع) را دوست دارند بلكه دشمنان آل محمد (ص) را كافر مي دانند.
...

خرید توضیحات

مقاله اهمیت و آثار معاد باوری

مقاله اهمیت و آثار معاد باوری

تعدادصفحات:12
فرمت word (قابل ویرایش)

خداوند در آیه 16 سوره لقمان می فرماید ای فرزندم اگر چیزی به اندازه سنگینی یک دانه خردل در دل سنگی یا در گوشه ای از اسمان ها و زمین باشد خداوند آن را حاضر می سازد و حساب آن را دارد .
 خداوند دقیق و آگاه است
تلاوت ایه 16
دومین برنامه از برنامه تربیتی لقمان با معرفی و شناساندن خدا و احاطه وی بر سراسر جهان هستی آغاز می گردد و می گوید او بر تمام جهان مسلط است و هیچ چیز هر قدر هم جزئی و کوچک باشد از نظر او مخفی ونهان نیست .
لقمان با یاد آوری و یا تعلیم این قسمت از صفت خدا هدف تربیتی دارد و آن این است که ما در برابر یک چنین خدای آگاه از تمام امور قرار گرفته ایم .
...

خرید توضیحات

اهمیّت انبار و انواع سیستم های انبارداری در سازمان ها (word)

اهمیّت انبار و انواع سیستم های انبارداری در سازمان ها

تعدادصفحات:26
فرمت word (قابل ویرایش)

تعریف انبار داری :
انبار محیطی است که عملیات انبارداری در معنا و مفهوم کلی آن که به معنی یک خدمت اقتصادی است انجام میگردد.
معنا و مفهوم کلی در تعریف فوق میتوان گفت که دریافت،نگهداری وارسال کالا میباشد و منظور از خدمت اقتصادی سودآور بودن این مراحل در فرایند انبارداری است.
ارتباط نقدینگی سازمانها و موجودی های مواد و کالا :
موجودی مواد وکالا = وجه نقد
با توجّه به اینکه کلیّه موجودیهای مواد وکالا در قبل نقدینگی سازمان بوده اند در تبدیل نقدینگی ها به موجودی های یک کالا بایستی توجّه بسیار فراوانی از ناحیه  عملیات کالا (مدیریت انبارها و برنامه ریزی)نمود افزایش نهاد میگیرد وقبل از انجام هرگونه تبدیل سرمایه های نقدی سازمان به کالا ارزش نقدینگی مورد محاسبه و بررسی از لحاظ بهترین حالت(اقتصادی بودن)انجام گیرد .

...

خرید توضیحات

آموزش طراحی تابلو فرش با فتوشاب

آموزش طراحی تابلو فرش با فتوشاب
بهمراه تصویر

تعدادصفحات:7
فرمت word (قابل ویرایش)

فصل اول : نقشه های خود رنگ(سیاه وسفید)
1- تصویری را که میخواهیم برای تابلوفرش بصورت نقشه در بیاوریم در برنامه فتوشاب باز می کنیم اولین کار ما این است که فرمت تصویرمان رابه فرمت bmp تغییر می دهیم برای این کار از save as استفاده می کنیم .
...

خرید توضیحات

مقایسه نظام قدیم و جدید آموزش کارکنان

مقایسه نظام قدیم و جدید آموزش کارکنان بر اساس الگوی ارزشیابی سیمایی
تعدادصفحات:18
فرمت word (قابل ویرایش)

مقدمه
‏واژه‌ی ارزشیابی به معنای یافتن ارزش‌هاست.یافتن آنچه نه در زمان محدود ، بلکه در فرآیند آموزش و تلاش برای یادگیری و آموختن حاصل می‌شود.
صاحب نظران ارزشيابي آموزشي در دیدگاه‌هایشان نسبت به اين كه ارزشيابي چيست و چگونه باید آن را انجام داد اختلاف نظر دارند .اين اختلاف نظرها منجر به رويكرد ارزشيابي آموزشي مختلفي شده است .

 ۱ - رويكرد مبتني بر هدف
     در رويكرد مبتني بر هدف ،هدف‌های كلي و هدف‌های دقيق مورد تأکید قرار می‌گیرند و ارزشيابي آموزشي به دنبال اين است كه تعيين كند اين هدف‌ها به چه ميزاني تحقق یافته‌اند.
 ۲- رويكرد مبتني بر مديريت
هدف تشخيص و تحقق بخشيدن به نيازهاي اطلاعاتي مديران تصميم گيرنده است .
 ۳- رويكرد مبتني بر مصرف كننده
 برکسب اطلاعات مربوط به نتايج كلي آموزشي تأکید دارد كه توسط مصرف كنندگان آموزشي از ميان  برنامه‌های درسي مختلف انتخاب و مورد استفاده قرار می‌گیرد .
...

خرید توضیحات

مقاله الگوریتم شبکه Capacity

مقاله الگوریتم شبکه Capacity

تعدادصفحات:7
فرمت word (قابل ویرایش)

الگوریتم
شبکه جریان  داده شده که دارای ظرفیت (به انگلیسی: capacity) از گره u تا گره v است که به صورت  داده شده، دارای منبع (به انگلیسی: s (source و چاهک (به انگلیسی: t (sink است. می‌خواهیم بیشترین میزان جریان را که می‌شود درون شبکه از s به t فرستاد را بیابیم. دو نوع عملیات روی گره‌ها انجام می‌شود: push و relabel. به طور کلی داریم:
...

خرید توضیحات