همکار فایل

ترجمه مقاله سود و سرمایه

تحقق سود و جدائی از سرمایه به همراه متن اصلی

Realization of income and separation from capital

فرمت word تعداد صفحه ۶ که ۳ صفحه به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی ۳ صفحه می باشد

...

خرید توضیحات

پاورپوینت توسعه، كارآفريني، اشتغال

پاورپوینت توسعه، كارآفريني، اشتغال
 58 اسلاید

فهرست مطالب چگونه مشکل اشتغال را حل کنیم؟ مدل توسعه کسب و کارو کارآفرینی دولت اقدامات استراتژیک دولت مدل توسعه کسب و کارو کارآفرینی تعیین استراتژیهای توسعه نقش شرکتهای بزرگ در رشد اقتصادی فرآیند کارآفرینانهدر رشد اقتصادی استراتژی توسعه اقتصادی الگوی تو سعه کسب و کار و کارآفرینی توسعه کارآفرینی مدل توسعه کسب و کارو کارآفرینی ایجاد شهرکهای خوشه پذیر اقتصادی در هر استان ایجاد شهرکهای خوشه پذیر درهر استان تنظیم قوانین و آماده‌سازی محیط کسب و کار تنظیم مقررات و آماده سازی محیط کسب و کار ارائه مدل آموزش یکصد هزار کارآفرین و صاحبان کسب و کار طرح آموزش ۱۰۰۰۰۰ کارآفرین فعالیت های اساسی کارآفرینی نیازمندیهای ایجاد کسب و کار گونه های متفاوت افراد در بازار کار مدل توسعه کسب و کارو کارآفرینی ایجاد و سازماندهی مراکزمشاوره توسعه کارآفرینی مدل توسعه کسب و کارو کارآفرینی سازمان دهی ۱۰۰۰۰۰ کسب و کار در هر سال مرحله اول شناسایی وضع موجود راهکارهای کوتاه مدت
...

خرید توضیحات

پاورپوینت زبان مدلسازی حقیقت مجازی

پاورپوینت زبان مدلسازی حقیقت مجازی
  26 اسلاید

فهرست مطالب:
   مفهوم حقیقت مجازی
   مقایسه حقیقت مجازی با محیطهای چندرسانه ای
VRMLزبان مدلسازی حقیقت مجازی
اصول VRML
ساختار یک فایل VRML
پیاده سازی گرهها در VRML
تبدیلات در VRML
اشکال هندسی در VRML
نور، صدا و رنگ در VRML

...

خرید توضیحات

پاورپوینت نمایش مجموع ها با درخت

پاورپوینت نمایش مجموع ها با درخت
36 اسلاید

به دسته اي از اشيا که در يک يا چند خصوصيت مشترک هستند .

مجموعه مجزا :
اگر sj , si دو مجموعه باشند وi≠j باشد ، آن گاه   هيچ عضو مشترکي بين اين دو مجموعه وجود ندارد.


...

خرید توضیحات

پاورپوینت روشهای سنجش درصد چربی شیر

پاورپوینت روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر
 43 اسلاید

روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير به سه دسته تقسيم می گردند

در اين دسته از روشها قسمت غير چرب شير در اسيد سولفوريک حل شده و قسمت چرب پس از سانتريفوژ کردن در ستون مدرجی اندازه گيری می شود. روشهای حجمی بعلت سرعت در عمل در آزمايشهای روزانه بکار ميروند. مهمترين و متداولترين روشهای حجمی عبارتند از: روشهای Gerber و Babcock
 
فهرست مطالب
دسته اول_ روشهای حجمی
دسته دوم_ روشهای وزنی
دسته سوم_ روشهای طیفی
۱- روش ژربر
وسائل لازم برای آزمایش
۱-چربی سنج
۲-سانتریفوژ
۳-وسائل اندازه گیری
۴- حمام آب
معرفهای لازم برای آزمایش
۲- الکل آمیلیک C5H11OH
طرز عمل
نتیجه گیری
اشکالات کار
شستشوی چربی سنجها
...

خرید توضیحات

پاورپوینت سیستم‌های اطلاعاتی

سیستم‌های اطلاعاتی
 26 اسلاید


تعریف سیستم اطلاعاتیسیستم اطلاعاتی ، اطلاعات را برای یک هدف مشخص جمع آوری، پردازش، تحلیل و منتشر می کند.

...

خرید توضیحات

پاورپوینت مديريت اسناد و بايگانی

پاورپوینت مديريت اسناد و بايگانی
  34 اسلاید

مدیریت امور دفتری: مجموعه اصول و روشهایی است که ناظر بر دریافت و ثبت، تهیه و صدور نامه های اداری می باشد و موجب هماهنگی، کنترل و بهبود روشهای گردش نامه های اداری در کلیه سطوح سازمانی می باشد. امور دفتری یا سیستم گردش نامه های اداری دریافت،ثبت، ارجاع ،پیگیری وصدور می شودو هر کدام از مداحل مذکور نیز از اقدامها و مراحل جزیی تری برخوردارمی باشد.
...

خرید توضیحات

پاورپوینت سیستم‌عامل پیشرفته

پاورپوینت سیستم‌عامل پیشرفته
20 اسلاید

فهرست مطالب: پیاده‌سازی مدل Client-Server
مبادله پارامتر‌ها
چگونه Client موفق می‌شود Server را پیدا کند (پیدا کردن ClientServer, را)
عملکرد RPC هنگام بروز شکست (Failure)
موضوعات مربوط به پیاده‌سازی
پروتکل RPC
مسیر بحرانی
کپی کردن


...

خرید توضیحات

پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
26 اسلاید


واژه استراتژی به چهار مقوله استناد می کند: .۱نهادینه ساختن خشونت
.۲فعال سازی ذهن
.۳بهبود بخشیدن به تصویرگری ذهن
.۴روش شناسی منفک بودن از زمان
تعریف استراتژی
...

خرید توضیحات

پاورپوینت آنتی بیوتیک ها

پاورپوینت آنتی بیوتیک ها
۱۴ اسلاید

آنتی بیوتیک های بتا لاکتام الف) پنیسیلین ها 
دارای حلقه تیازولیدون و بتالاکتام در ساختمان خود می باشند وجود حلقه بتا لاکتام برای ایجاد اثرات لازم است بعضی میکروب ها باترشح آنزیم بتالاکتاماز ( پنی سلیناز ) باعث باز شدن حلقه و ازبین رفتن اثر پنی سلین ها می شوند باز شدن حلقه باعث ایجاد اسید پنی سیلوئیک می شود ( نور و حرارت نیز این ماده را میتواند تولید نماید) اسید پنی سیلوئیک عامل اصلی بروز حساسیت نسبت به پنی سلین ها می باشد انواع پنی سلین ها: توسط قارچ ها تولید شده و باکتریوسید می باشند
...

خرید توضیحات