همکار فایل

پاورپوینت اصول کامپیوتر

پاورپوینت اصول کامپیوتر
 333 اسلاید

فصل اول مفاهیم اولیه
الگوریتم
شرایط الگوریتم
پیچیدگی فضای لازم
فضای مورد نیاز یک برنامه
نیازمندیهای فضای ثابت
نیازمندیهای فضای متغیر
پیچیدگی زمانی
چرخه زندگی یک سیستم
جنبه های مهم بازبینی
بعضی از الگوهای توسعه نرم افزاری
طراحی شی گرا
ویژگیهای طراحی شی گرا
طراحی تابعی
فصل دوم زبان برنامه نویسی C
ویژگیهای زبان c
انواع کاراکتر درc
شناسه
متغیر
ساختار برنامه
دستورالعملهای اجرایی
عبارت
انواع عبارت
دستور
دستورهای ساده
دستورهای ساخت یافته
عملگرها
فصل سوم انواع داده ها
انواع داده
متغیرها
انواع متغیرها
ثابتها
مثال
فصل چهارم توابع ورودی و خروجی
توابع متداول ورودی و خروجی
مثال
فصل پنجم ساختارهای کنترلی و شرطی
دستورات و ساختارهای کنترلی
دستور ساختار حلقه تکرار
دستور شرطی
دستورات کنترلی
دستور کنترلی while
دستور کنترلی for
دستورهای شرطی if و if else
دستور شرطی switch
دستور break
دستور continue
دستور goto
دستور exit
فصل ششم برنامه سازی پیمانه ای
عناصر یک تابع
دستورreturn
فراخوانی تابع
فراخوانی با مقدار
فراخوانی توسط ارجاع
انتقال آرایه به تابع
تابع بازگشتی
استفاده از چند تابع
قلمرو و متغیرها
متغیرهای محلی یا خصوصی
متغیرهای عمومی یا سراسری
کلاسهای حافظه
کلاس حافظه اتوماتیک
کلاس حافظه خارجی
کلاس حافظه استاتیک
کلاس حافظه ثبات
ماکرو
فصل هفتم آرایه ها
آرایه
تعریف آرایه
رشته ها
مرتب سازی
جستجو
مرتب سازی حبابی
مرتب سازی انتخابی
جستجو به روش خطی
جستجو به روش دودویی
توابع کتابخانه ای رشته ها
فصل هشتم اشاره گرمقداردهی اولیه اشاره گرها
نحوة تعریف متغیر اشاره‌گر
اشاره گر تهی
اشاره گر و آرایه
رشته و اشاره گر
تابع تخصیص حافظة پویا
تعریف یک آرایه بصورت پویا
تابع آزادسازی حافظة پویا
فصل نهم نوع داده کاربر
ساختار
پردازش یک ساختار
اجتماع
نوع شمارشی
فصل دهم پشته و صف
پشته


...

خرید توضیحات

پاورپوینت سد بتنی

پاورپوینت سد بتنی
 34 اسلاید

تاریخچه استفاده از بتن غلطکی
سالهای زیادی بتن غلطکی RCC بعنوان زیراساس جادها وروسازی باند فرودگاهها استفاده می شد. از اواخر دهه 1940این مصالح تحت عنوان  بتن خشک در انگلیس در زیر قشراسفالت بکار می رفت.
در سال 1970 در مقاله ای بیان شد که افزودن سیمان به مصالح خاکی درشت دانه مقاومت برشی این مصالح را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.این امر موجب کاهش قابل توجهی در مقطع عرضی سد و زمان اجراء وهزینه ها میشود.
بنابراین سد بتنی غلطکی اقتصادی ترین راه حل میان سدهای خاکی با حجم زیاد و سدهای وزنی بتنی معرفی شد. 


فهرست مطالبعرفی بتن کوبیده غلطکی
تاریخچه استفاده از بتن غلطکی
موارداستفاده از RCC
جایگاه RCCدر سد سازی
انتخاب ساختگاه
توجیه پذیری اقتصادی اجرای سدهای   RCC
-مقایسه اقتصادی بین سدهایRCCو سایر سدها
مقایسه اقتصادی سدهایRCCبا سدهای خاکی
-مقایسه اقتصادی سدهای RCC با سدهای وزنی بتن معمولی
محدودیت سدهای   RCC
دسته بندی سدهای بتن غلطکی
خصوصیات بتن RCC
مقاومت فشاری
مقاومت کششی
مقاومت برشی
مدول الاستیسیته
ضریب پواسن
تغییر حجم
خزش
تغییرات حرارتی
راههای به حداقل رساندن تنش های حرارتی
کاراییRCC
دوام
دانسیته
نفوذ پذیری وتراوش در سدهایRCC
مصالح تشکیل دهنده و نسبتهای اختلاط بتنRCC
روشهای طرح اختلاط
...

خرید توضیحات

پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بین الملل

پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بین الملل
 27 اسلاید

فهرست مطالب:
تقسیم عادلانه فضای آدرس حفاظت
ممانعت از انباشتن آدرسها
توزیع سلسله مراتبی فضای جهانی آدرسهای یکتا
امکان مسیر یابی اطلاعات
امکان ثبت عمومی
اطمینان از یکتایی و امکان کشف عیوب و رفع آن


...

خرید توضیحات

پاورپوینت زبانهای برنامه سازی

پاورپوینت زبانهای برنامه سازی
دانشگاه پیام نور- گروه کامپیوتر
 258اسلاید

فصل اول اصول طراحی زبانها
چرا زبانهای برنامه سازی را مطالعه می کنیم؟
تاریخچه مختصری از زبانهای برنامه سازی
نقش زبانهای برنامه سازی
محیط های برنامه نویسی
فصل دوم اثرات معماری ماشین
عملکرد کامپیوتر
سازمان یک کامپیوتر معمولی
کامپیوترهای مجازی و زمانهای انقیاد
فصل سوم اصول ترجمه زبان
نحو زبان برنامه سازی
مراحل ترجمه
مدلهای رسمی ترجمه
تجزیه بازگشتی کاهشی
فصل چهارم مدلسازی خواص زبانها
خواص رسمی زبانها
معنای زبان
فصل پنجم انواع داده اولیه
خواص انواع و اشیاء
انواع داده اسکالر
انواع داده مرکب
فصل ششم بسته بندی
مقدمه
ساختمان داده ها
انواع داده های انتزاعی
بسته بندی با زیر برنامه ها
تعریف نوع
فصل هفتم وراثت
وراثت
نگاهی دوباره به انواع داده انتزاعی
چندریختی
فصل هشتم کنترل ترتیب اجرا
کنترل ترتیب اجرا
کنترل ترتیب ضمنی و صریح
ترتیب اجرا در عبارات محاسباتی
کنترل ترتیب بین دستورات
ترتیب در عبارات غیر محاسباتی
فصل نهم کنترل زیر برنامه
کنترل ترتیب زیر برنامه
صفات کنترل داده ها
پارامترها و انتقال پارامترها
محیطهای مشترک صریح
فصل دهم مدیریت حافظه
مدیریت حافظه
عناصری که به حافظه نیاز دارند
مدیریت حافظه ایستا
مدیریت حافظه هرم
...

خرید توضیحات

تحقیق اقتصاد بین الملل

اقتصاد بین الملل
تعداد صفحات: 15
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

تعقيب سياست انبساط تدريجي
سياست انبساط تدريجي در سال 1341 نيز دنبال شد منتها كنترلهايي كه در زمينه گوناگون ابداع و اعمال شده بود موجبات توام بهبود اوضاع ارزي و تجارت خارجي كشور را فراهم ساخته بود. در اين سال مقررات واردات و صادرات كشور براي يك دوره پنج ساله پي ريزي شد و «تهيه احتياجات عمومي و تامين منافع مصرف كنندگان، حفظ موازنه پرداختهاي ارزي حمايت و توسعه صنايع داخلي و تشويق صادرات در چارچوب برنامه تثبيت اقتصادي وعمراني دولت بعنوان هدفهاي سياست بازرگاني دولت گفته شد» به منظور بهبود وضع پرداختهاي ارزي كشور، محدوديت واردات تجملي و غيرضروري ادامه خواهد يافت وطرق عملي و تازه‌اي براي ازدياد درآمد ارزي اتخاذ خواهد شد منجمله سعي خواهد شد حتي المقدور از ورود كالاهاي ساخته شده خارجي به كشور جلوگيري به عمل آيد و اين قبيل كالاها ابتدا به صورت قطعات منفصل و نيمه ساخته وارد و مندرجا تمام مراحل توليد آن در خود ايران انجام يابد.


فهرست
مقدمه:
تثبيت نرخ ارز
استقرار سيستم يك نرخي در سال 1334
انحلال كميسيون ارز واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران در
اسفند 1336
برنامه‌هاي تثبيت اقتصادي تحول مباني سياست ارزي كشوراهاله وظايف بانكي به بانك مركزي در 1339
2)اقدامات بنيادي
1)اقدامات سازماني
برنامه پنج ساله سياست بازرگاني و ارزي كشورهماهنگي با برنامه سوم در اقتصادي كشور1341-1346
1)    تعقيب سياست انبساط تدريجي
2) اعلام اصول سياست ارزي در اسفند 1341
3) اختيار يك سياست فعال بازرگاني در سال 1342
4)مشكلات درون‌زا و برون‌زاي سال 1343
5) سياست ارزي سال 1345 كشور
6) تهاجمات پياپي به بازار غيررسمي ارز كشور در سال 1446
سياست ...

خرید توضیحات

تاثير شرايط مختلف بر يادگيري

تاثير شرايط مختلف بر يادگيري
تعداد صفحات: 15
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

یادگيري و شرايط آسان
چرا يادگيري اهميت دارد؟
مزاياي يادگيري
برخي پديده هاي مربوط به يادگيري
تداعي
يادگيري كوشش و خطايي
آنچه كه آموخته مي شود- انواع يادگيري
پنج نوع توانايي
راهبردهاي شناختي
راهبردهاي شناختي
...

خرید توضیحات

روش تحقيق اثربخشي

روش تحقيق تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غير انتفاعي
تعداد صفحات: 23
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

بيان مساله
امروزه در هر سازماني ( توليدي، خدماتي يا آموزشي ) به منظور اثربخش نمودن امور و نيل به اهداف، يكي از معيارها، جذب، آموزش و حفظ نيروي انساني كارآمد و متخصص مي‌باشد. زيرا نيروي انساني نقش سازنده و كليدي در پيشبرد هدفها و ماموريتهاي سازمان دارد و از اركان رشد و توسعه و بقاي سازمان محسوب مي‌گردد. امروزه ديگر تجهيزات، لوازم و ماشين آلات براي انجام اثربخش امور سازمان كافي نمي باشد.

...

خرید توضیحات

روش تحقیق تحولات زيست محيطي

روش تحقیق تحولات زيست محيطي
تعداد صفحات: 39
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

محدوديت وموانع اجرايي تحقيق:
بروز محدوديت هاي گوناگون در هر تحقيق علمي بر سرعت ودقت آن تاثير دارد كه تحقيق حاضر نيز با تنگناهايي روبروست كه تنها به مهم ترين آن ها اشاره مي شود:
1-جديدبودن موضوع مورد مطالعه در رشته جامعه شناسي خصوصا در جامعه ايران.
2-بين رشته اي بودن موضوع تحقيق روند مطالعات كتابخانه اي را طولاني نمود.

عنوان
چكيده
فصل اول: طرح تحقيق
1-1-مقدمه
2-1-بيان مساله
3-1- ضرورت هاي اجرايي تحقيق
4-1-اهداف تحقيق
5-1-قلمرو و دامنه تحقيق
2-5-1-قلمرو زماني موضوع تحقيق
3-5-1-دامنه مطالعاتي موضوع تحقيق
6-1-مفاهيم اساسي تحقيق
1-6-1-مفاهيم جامعه شناختي
2-6-1-مفاهيم زيست محيطي
7-1-پيشينه تحقيق
8-1-محدوديت هاي وموانع اجرايي تحقيق

...

خرید توضیحات

تحقیق جنبشهاي اسلامي معاصر

تحقیق جنبشهاي اسلامي معاصر
تعداد صفحات: 15
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

مصر مهد بنيادگرايي اسلامي
جنبش اخوان المسلمين اصولاَ بايد زائيدة‌ اوضاع سياسي و اجتماعي تاريخ معاصر مصر در پي و از سويي ديگر بر يك ؟ مسلمانان در برابر استعمارگران غرب كه كشورهاي اسلامي را مورد تجاوز قرار داده است. دوره‌اي كه اصول قرآن مورد ملاحظه قرار مي‌گرفت و اسلام تنها مليت محسوب مي‌شود

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول:
مصر مهد بنياد گرايي اسلامي
نمونه هايي از پي آورد انقلاب ايران در مصر  
فصل دوم:
الجزاير
مراكش  
سودان  
ليبي  
تونس  
نتيجه گيري  
فصل سوم:
فهرست منابع و مآخذ 
...

خرید توضیحات