همکار فایل

تحقیق قرارداد مشارکت تجارتی

تحقیق قرارداد مشارکت تجارتی
17 صفحهفرمت: ورد (قابل ویرایش)
Venture اصطلاحي است انگليسي كه در زبان حقوقي و اقتصادي كشور ما به همان لفظ بكار رفته است بعضيها با توجه به اينكه اين اصطلاح براي اولين مرتبه در قراردادهاي نفتي مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتياز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشاركت تعبير نموده اند Joint Venture الزاماً قرارداد نيست و گاه ماهيت حقوقي شركت را به خود مي گيرد. اكثر قريب به اتفاق مشاركتهاي تجارتي بين‌المللي در ايران به نوعي با مقوله سرمايه گذاري خارجي مرتبط مي باشند
فهرست مطالب
فصل اول: جوینت ونچر (مشارکت تجارتی) فصل دوم: اقسام مشارکت تجارتی بین‌المللی در ایران  ۱) مشارکت تجارتی بین‌المللی قراردادی (مدنی)
۲) مشارکت تجارتی بین‌المللی شرکتی
- معایب مشارکت تجارتی بین‌المللی قراردادی (مدنی)
- عناصر تشکیل دهنده مشارکت تجارتی 
فصل سوم: شکل حقوقی مشارکت تجارتی بین‌المللی - طبقه بندی قراردادهای مشارکت تجارتی به اعتبار نوع فعالیت ۱) قراردادهای اکتشاف نفت ۲) قراردادهای امور ساختمانی ۳) قراردادهای امور بانکی الف) مشارکت مدنی در بانکها ب) مضاربه در بانک ج) فروش اقساطی در بانک د) اجاره به شرط تملیک در بانکها
فصل چهارم: خاتمه مشارکت تجارتی بین‌المللی فصل پنجم: حل و فصل اختلافات نتیجه گیری پیشنهادات ...

خرید توضیحات

پروژه مالی انبارداری

پروژه مالی انبارداری شرکت صنایع الکترونیک
17 صفحه
فرمت: ورد (قابل ویرایش)

تعريف انبار:
انبار به هر محل و فضاي كه بتوان در آن مواد اوليه قابل مصرف و شناخت انواع محصولات و يا محصولات ساخته شده و قابل فروش و يا كالاي منجر ساخته و انواع قطعات و لوازم يدكي و تجهيزات و ماشين‌آلات ملزومات و مجهزآلات و هرگونه متسعمل و غير قابل استفاده و اقساطي را در آن بطور منظم و سيستماتيك با مديريت معين و يا نامعلوم نگه داري كرد اطلاق مي‌شود.
فهرست مطالب  تعریف انبار
هدف از استقرار یک سیستم  انبار
نمونه فرمهای مورد نیاز در انبار کنترلهای مورد نیاز هنگام دریافت کالای فروشگاه مجوزهای مورد نیاز برای دریافت کالا از ا نبار مشخصات مکان لازم برای نگهداری کالا و تعداد انبار های مورد نیاز در کارخانه مشخات کارت انبار و کاروکس چگونگی ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالی و دراک انبار    ترتیب تنظیم فرمهای مختلف
...

خرید توضیحات

روش تحقیق بررسی کار دبیران

روش تحقیق نحوه ی فعالیت و کار دبیران
14 صفحه
فرمت: ورد (قابل ویرایش)

ارزشیابی کارکنان دارای مقدماتی است که بدون توجه به آنها هرگونه عمل ارزشیابی جز نتایج منفی هیچ بازده دیگری به همراه نخواهد داشت ولی در میان این مقدمات توجه به انسان و خصوصیات وی بسیار مهمتر بوده و شاید بتوان گفت در بسیاری از موارد عملکرد انسان نتیجه و بازتاب خصوصیات، روحیات، طرز تلقیهای او از جهان هستی یعنی طبیعت و ماورای طبیعت است.
...

خرید توضیحات

مقاله حسابداری دولتی

حسابداری دولتی
26 صفحه
فرمت: ورد (قابل ویرایش)

در جوامعي كه دولتها بر اساس راي مردم انتخاب مي شوند و در نهايت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئوليت پاسخگوئي دولت بر پايه اين عقيده استوار است كه شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقايق را به صورت اظهارات علني و از طريق مذاكرات عمومي با ايشان و نمايندگان ايشان، دريافت نمايند لذا گزارشگري مالي به عنوان يكي از اشكال علني انتقال حقايق، نقن اساسي در انجام وظيفه مسئوليت پاسخگوئي، اطلاعاتي را براي شهروندان فراهم نمايد تا از طريق آن عملكرد دولت را در چارچوب محدوديت هاي قانوني مصوب نمايندگان، ارزيابي نمايند.
فهرست مقدمه طرح مسئله هدف تحقیق اهمیت موضوع فرضیه های تحقیق فرضیه اصلی فرضیه های فرعی پیشنهادات به مراجع ذیربط قانونی پیشنهاد به دانشگاهها و انجمن های علمی حرفه ای تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی تعریف حسابداری دولتی مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی تعریف اصول بنیادی حسابداری دولتی تعریف حساب مستقل تعریف بودجه تعریف ذیحساب، معاول ذیحساب و عامل ذیحساب
...

خرید توضیحات

زمينه‌هاي رواني اعتياد پيشگيري و درمان

مقاله زمينه‌هاي رواني اعتياد پيشگيري و درمان
14 صفحه (ورد)

فهرست مطالب

مقدمه 
تعريف اعتياد
وابستگي جسماني و رواني به دارو
مواد مخدر و انواع
شخصيت فرد معتاد به مواد
ويژگيهاي شخصيتي مشترك
اعتياد در نتيجه بيماري رواني است يا اعتياد موجب ضعف روحي و رواني
عوامل اعتياد
زمينه‌هاي رواني اعتياد
اقدامات پيشگيري
مبارزه با اعتياد
روان درماني معتادين
كتابنامه

...

خرید توضیحات