همکار فایل

پاورپوینت پایگاه داده چند رسانه ای

فهرست مطالب پاورپوینت: مقدمه، مدیریت اطلاعات مالتی‌مدیا در پایگاه داده، نکات مورد توجه برای ذخیره سازی داده ها، معماری سیستم، Continuous-Media Data ، ماهیت داده‌های مالتی‌مدیا، فرمت داده‌های مالتی‌مدیا، پردازش Query ها

فهرست مطالب پاورپوینت:
مقدمه
مدیریت اطلاعات مالتی‌مدیا در پایگاه داده
نکات مورد توجه برای ذخیره سازی داده ها
معماری سیستم
Continuous-Media Data
ماهیت داده‌های مالتی‌مدیا
فرمت داده‌های مالتی‌مدیا
پردازش Query ها


...

خرید توضیحات

پاورپوینت تأثير فناوري اطلاعات در ايجاد اشتغال پايدار

تعريف فناوري اطلاعات: شاخه‌اي از فناوري است كه با استفاده از سخت‌افزار، نرم‌ افزار، شبكه‌ افزار‍ و فكرافزار، مطالعه و كاربرد داده و پردازش آن را در زمينه‌ هاي: ذخيره‌سازي، دستكاري، انتقال، مديريت، جابه‌جايي، مبادله، كنترل، سوييچينگ و داده‌آمايي خودكار امكانپذير مي‌سازد. جامعه‌ اطلاعاتی، جامعه ای ...

تعريف فناوري اطلاعات:
شاخه‌اي از فناوري است كه با استفاده از سخت‌افزار، نرم‌ افزار، شبكه‌ افزار‍ و فكرافزار، مطالعه و كاربرد داده و پردازش آن را در زمينه‌ هاي: ذخيره‌سازي، دستكاري، انتقال، مديريت، جابه‌جايي، مبادله، كنترل، سوييچينگ و داده‌آمايي خودكار امكانپذير مي‌سازد.
جامعه‌ اطلاعاتی، جامعه ای است كه شاخصهاي آن تراكم بسيار زياد اطلاعاتي درزندگي روزمرة شهروندان، استفاده از رايانه در طيف گسترده‌اي از فعاليتهاي فردي و اجتماعي و دريافت سريع داده‌هاي رقمي بين مكانهاي مختلف است.
...

خرید توضیحات

بررسي تأثير آموزش نقشهاي پرستاري


تعداد صفحات: 26
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

بيان مسئله:
 بيماريهاي مزمن به مسائل يا بيماريهاي طبي، همراه علائم يا معلوليتهايي كه مستلزم درمان طولاني ( 3ماه يا بيشتر ) باشند، گفته مي‌شود. طبق آخرين آمار بدست آمده بعد از عقب ماندگي ذهني 84% و سرطانهاي تنفسي 15% ، اسكروز متعدد 70% افراد ناتوان در اثر بيماريها را تشكيل مي‌دهند. بيماريهاي دميلينيزاسيون به خاطر شيوعشان و تمايل آنها به گرفتار كردن جوانان داراي اهميت زيادي مي‌باشند


فهرست

عنوان    صفحه
- موضوع پژوهش    1   
- بيان مسئله    1   
- اهداف پژوهش    6   
          - هدف كلي     6   
          - اهداف جزيي    7   
- فرضيه‌هاي پژوهش    7   
- تعريف واژه‌ها    7   
- پيش فرضها    10   
- محدوديتهاي پژوهش    10    
         - محدوديتهاي در اختيار پژوهشگر    10   
         - محدوديتهاي خارج اختيار پژوهشگر    11   
- اهميت پژوهش    11   
- منابع فارسي     14   
- منابع انگليسي    16   


...

خرید توضیحات

درمان EFT

تعداد صفحات: 17
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

درمان EFT شامل سه مرحله و 9 گام است: مرحله اول 4 گام را در بردارد و با ارزيابي و مشخص كردن چرخه دشوار و نيز تحليل حالتهاي هيجاني همراه آن سروكار دارد. در پايان اين مرحله زوج قفل را از چرخه هاي منفي و تثبيت روابط منفي باز مي كنند و به اين نتيجه مي رسند كه به جاي اينكه يكديگر را متهم بدانند بر چرخه تعامل متمركز شوند. مرحله دوم شامل گامهاي 5 تا 7 است، ديگر زوجها توسط هيجاناتشان در هم شكسته نمي شوند ...

خرید توضیحات

الگوهاي نوين مديريت منابع انساني

مطالعه تطبيقي الگوهاي نوين مديريت منابع انساني و ارائه الگوي مناسب براي ايران
تعداد صفحات: 30
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

 اهميت پژوهش:
در وضعيت رقابتي موجود يكي از عوامل مهمي كه باعث موفقيت هر سازماني در رسيدن به اهداف خود مي گردد، دسترسي به اطلاعات صحيح و مطلوب مي باشد. در اين ميان اطلاعات مالي و هزينه يابي در هر سازماني جايگاه خاصي دارد. اهميت اين اطلاعات به اين دليل است كه به حيات و دوام سازمانها بستگي دارد و بدون شك بيشتر سازمانها بدون سودآوري و داشتن عملكردي موفق جايگاهي را در دنياي امروزي نخواهند داشت.

...

خرید توضیحات

قومیت (تحقیق)

تعداد صفحات: 13
فرمت :ورد (قابل ویرایش)
 
مقدمه:
امروزه امنيت بعنوان اصلي ترين شاخص و عنصر رشد تعالي يك جامعه تلقي مي‌گردد امنيت نيز بدون وجود انسجام و وحدت سياسي تامين نمي گردد، به علاوه چگونگي دست يابي به انجام و وحدت سياسي نيز وابستگي شديدي به مديريت سياسي جامعه دارد، قوميت در دنياي امروز بعنوان متغيري تقريباً مفار با انجام و وحدت و بدين دليل تهديد كننده امنيت مطرح مي گردد. جمهوري اسلامي ايران بعنوان كشوري كه در جرگه كشورهاي كثير القوم قرار گرفته است شايد حادترين شرايط و معضلات امنيتي نهفته قومي را در ميان اين كشورها دارا باشد. آنچه ايران را از ساير كشورهاي كثير القوم متمايز مي نمايد استقرار اقوام در حاشيه و نوار مرزي كشور و نيز همسايگي هر يك از آنها با اكثريت قومي آن سوي مرز است.

در چنين شرايطي بسترسازي لازم براي ايجاد و انسجام يكپارچگي و وحدت بين اقوام مستلزم تلاش پيگير و برنامه ريزي ويژه اي مي باشد كه مديريت سياسي كشور مي‌بايستي براي دست يابي به آن اهتمام جدي ورزد تبيين چگونگي تهديد امنيت ملي از ناحيه قوميتها، معرفي اقوام ايراني و در نهايت راه كارهاي حل منازعات قومي عمده‌‌ترين مسايلي هستندكه در اين نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.


دانلود فهرست مطالب:


...

خرید توضیحات

رویکردهای هزینه یابی

حسابداری (رویکردهای هزینه یابی)
تعداد صفحات: 13
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

مقدمه
قيمت تمام شده يكي از ابعاد مهم در رقابت است. ايجاد تعادل اين مؤلفه با ساير ابعاد رقابت يعني كيفيت و زمان مستلزم اعمال مديريت بر آن است. براي اينكه بتواند از قيمت تمام شده در رويكردها و تكنيكهاي مختلف مديريت استفاده نمود، لازم است ابتدا قيمت تمام شده را به شكل صحيح و مناسب محاسبه نمود. محاسبه قيمت تمام شده مستلزم تخصيص هزينه هاي انجام شده به انواع محصولات توليدي شركت است كه به اين فرآيند اصطلاحاً هزينه هابي گفته مي شود. در اين بخش ابتدا رويكردهاي مختلف براي هزينه يابي ( محاسبه قيمت تمام شده) مورد بحث و بررسي و مقايسه قرار مي گيرند. و در ادامه هزينه يابي بر مبناي فعاليت و مباني آن تشريح مي گردد.


فهرست
مقدمه
انواع رويكردهاي هزينه يابي
هزينه يابي چرخه عمر
هزينه يابي زنجيره ارزش
هزينه يابي ويژگي/كاركرد
هزينه يابي محرك طراحي
هزينه يابي عمليات
هزينه يابي استاندارد
هزينه يابي كيفيت
هزينه هاي سفارش كار
هزينه يابي مرحله اي
هزينه يابي كايزن
حسابداري مديريت و اهداف آن
اهداف و وظايف اصلي حسابداري مديريت
تاريخچه تكامل و تحول حسابداري مديريت
سير تكامل فعاليتهاي حسابداري مديريت
نقش حسابداري مديريت
كمك به شناسايي فعاليتها به تفكيك داراي ارزش و فاقد ارزش
مفهوم هزينه، اصطلاحات و طبقه بندي آن
طبقه بندي هزينه ها در حسابداري مديريت
مديريت هزينه
انتخاب روش تخصيص بهاي تما شده
بهايابي مبتني بر فعاليت
كاركردهاي ABC
كاربرد در واحدهاي صنعتي
كاربرد در واحدهاي مخابراتي
محدوديتهاي روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت
مزاياي سيستم ABC
معايب سيستم ABC
سيستم هاي هزينه يابي سنتي و نارسائيهاي آن
...

خرید توضیحات

استخراج كيتين (پروژه)

تعداد صفحات: 40
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

اين ماده كاربردهاي زيادي در صنعت بهينه سازي مواد ديگر در تصفيه آب فاضلاب، ساختن كيتوزان و گلوكوز آمين و در جدا سازي يونها به روشهاي مختلف دارد. در اين پروژه كيتين از پوسته ميگو استخراج و در جداسازي يون منگنز (VII) مورد استفاده قرار گرفت.

فهرست
- مقدمه    1
- چكيده     2
-    كيتين چيست؟    3
- ساختار شيميايي و خواص كيتين    5
- روش استخراج كيتين از پوشه سخت پوستان    9
- تصاوير برخي سخت پوستان    10
- كاربردهاي كيتين    12
- پارامترهاي اقتصادي توليد    23
- روش استخراج كيتين از پوسته ميگو     24
- شناسايي و تجزيه و تحليل ماده استخراج شده     28
- بحث و نتيجه گيري     29
- منابع    31


...

خرید توضیحات

پاورپوینت؛ بانکها و نقش آن در بازار پول و سرمایه

فهرست مطالب پاورپوینت: تعریف بانک، پیدایش بانک، دلایل لزوم پرداخت بهره، اهمیت سپرده گذاری نزد بانکها از دیدگاه بانک، انواع بانکها، بانک تجاری، بررسی زمینه فعالیت و فرایند کاری بانکها، بازار های مالی، بانکهای خارجی و نقش آن ها در بازار پول و سرمایه، بانکداری اسلامی و نقش آنها در بازار پول و سرمایه...

پاورپوینت بانکها و نقش آن در بازار پول و سرمایه

فهرست مطالب:
تعریف بانک
پیدایش بانک
دلایل لزوم پرداخت بهره
اهمیت سپرده گذاری نزد بانکها از دیدگاه بانک
انواع بانکها
 بانک تجاری
بررسی زمینه فعالیت و فرایند کاری بانکها
خرید توضیحات

پاورپوینت؛ خصوصی سازی و سیاستهای صدر اصل 44 قانون اساسی

پاورپوینت خصوصی سازی و سیاستهای صدر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب پاورپوینت:
1- مفاهیم وتعاریف خصوصی سازی
2- نقش خصوصی سازی در توسعه سرمایه گذاری
3- تبعات و پیامدهای اقتصادی واجتماعی خصوصی سازی
4- الزامات مختلف ملی ، منطقه ای وبین المللی خصوصی سازی
5- خصوصی سازی وروند اقتصاد جهانی
6- خصوصی سازی واصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
7- مفاد اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تفسیر آن
8- بسترهای اجرایی وقانون پیاده سازی مفاد اصل 44 قانون اساسی
9- روشها وفرآیند واگذاری شرکتهای دولتی
10- تجارب برخی از کشورها در خصوصی سازی
11- چالش ها، مسایل و راهکارها ی پیش رو در پیاده سازی مفاد اصل 44 قانون اساسی
...

خرید توضیحات