همکار فایل

كاهش پديده كودك آزاري

كنترل و كاهش پديده كودك آزاري
تعداد صفحات: 50
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

در سال 1979 واقعه بي نظيري در زندگي كودكان در سطح جهان تحت عنوان «سال جهاني كودك» به در خواست 149 كشور عضو سازمان ملل اتفاق افتاد كه بايد تلاش همگاني و جهاني براي بهبود وضعيت كودكان به شمار آيد. در  آن اجلاس مقرر شد كميته هاي خاصي براي پرداختن به موضوع «كودك آزاري» و تاكيد بر حقوق كودك در كشورهاي عضو تاسيس و مشغول به كار شوند.

فهرست
مقدمه
فرضيه
اهداف
تعاريف
انواع كودك آزاري
سبب شناسي(ايتو لوژي)
اقدامات اجرايي
قانون حكايت از كودكان و نوجوانان
بررسي و تحليل آماري وضعيت موجود
كلام آخر
فهرست منابع
...

خرید توضیحات

حقوق مالکیت معنوی تجارت

حقوق مالکیت معنوی تجارت

اين مقاله يك مدل منسجم بر مبناي چهار چوب مهندسي- مسير تكنولوژي، پيچيدگي توليد و مقياس توانايي جذب، و انتقال تكنولوژي- بعنوان ابزاري براي بررسي روابط بين حقوق مالكيت معنوي و توسعه ارائه كرد. اين مقاله با استفاده از مدل منسجم، تجربه صنعتي شدن سريع كره جنوبي در طي چهار دهه گذشته و ارتباط حقوق مالكيت معنوي در اين فرآيند را تجزيه و تحليل نمود.
اولين درسي كه مي توان از تجربه كره آموخت اين است كه اگر واقعاً هدف حمايت و تقويت حقوق مالكيت معنوي ارتقاي توسعه مي باشد، سياست گذاران بايد به جدي به تفاوت در سطح توسعه اقتصادي و بخش هاي صنعتي توجه نمايند.
.مقدمه
2- چاچوبهاي تحليلي
1-2- چاچوب مسير تكنولوژي
2-2- پيچيدگي توليد و چار چوب مقياس
3-2- چارچوب توانايي جذب
4-2- چارچوب انتقال تكنولوژي
3. تجربه كره
1-3- مرحله تكنولوژي بالغ ( تقليد مشابه ، مشابه سازي)
2-3- مرحله تكنولوژي مياني ( تقليد خلاق)
نقش انتقال تكنولوژي
استفاده از نيروي انساني
فعاليتهاي  R&D خصوصي
تلاشهاي R&D دولتي
4- اسكزامات خطي ومشي
ياد داشت پاياني


...

خرید توضیحات

تاثير سوانح و تصادفات بر اميد به زندگي

برآورد تاثير مرگ و مير هاي ناشي از سوانح و تصادفات رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولد و بار اقتصادي ناش
تعداد صفحات: 31
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

 اهميت پژوهش:
    واقعة مرگ ومير در سنين متفاوت از اهميت زيادي برخوردار است وآگاهي ازشاخصهاي مربوط به آن براي برنامه ريزان کشور ضرورتي انکار ناپذير دارد.امروزه‌ سلامت‌ محور توسعه‌ پايدار محسوب‌ مي‌شود و سرمايه‌گذاري‌ در بخش‌ سلامت‌ سريعترين‌ و آسانترين‌ راه‌ براي‌ کاهش‌ فقر در جامعه‌ محسوب‌ مي‌شود.


 اهداف پژوهش:
    هدف کلي پژوهش     برآورد تاثير مرگ و ميرهاي  ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولدومحاسبه بار اقتصادي ناشي ازاين مرگ وميرها در سال1381 است.

...

خرید توضیحات

بررسی مشارکت کارکنان

روش تحقیق 
بررسی مدیریت مشارکت کارکنان با رویکرد مدیریت اسلامی
تعداد صفحات: 34
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

بررسی مدیریت مشارکت کارکنان بارویکرد مدیریت اسلامی
امروزه مسئله مدیریت چه مدیریت بازرگانی چه مدیریت صنعتی چه مدیریت اداری و چه مدیریت روحانی فوق العاده مورد توجه است .عصر ما را عصر مدیریت یعنی عصری که ما انسانها باید در کارهایی که به ما واگذار می شود رشد به تعبیر اسلامی داشته باشیم و نداشتن انهم عذر نیست باید برویم و کسب کنیم . " استاد شهید مطهری "
مشارکت رکن اصلی نظام مدیریت کیفیت جامع است که سبب اطمینان٬ بهبود ارتباطات  و وابستگی متقابل بین افراد سازمان می شود.حضرت علی (ع)  در نهج البلاغه می فرمایند : لا ظهیر کالمشاوره یعنی هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست .
اصل کرامت انسانی و احترام به عقول و استفاده از نظرات دیگران از اصول اساسی مدیریت اسلامی است .

عناوین:
-مقدمه:
-بیان مساله:
-ضرورت تحقیق:
-اهداف تحقیق:
-سابقه و پیشینه:
-فرضیات:
-روش و حیطه تحقیق:
واژها و اصطلاحات:     
-موانع و محدودیت ها
- فهرست منابع و ماخذ


...

خرید توضیحات

معماری خانه (روش تحقیق)

معماری خانه در شیراز - روش تحقیق تعداد صفحات: 41
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

گذشته تحقيق
كلمه خانه "House " به محلي گفته مي شود كه يك يا چند نفر در آن زندگي مي كنند.
بطور كلي خانه داراي ديوارها و سقف بوده و فضايي را بوجود مي آورد كه آنرا از عوامل محيطي بيروني مانند باد، گرما ، سما و ساير عوامل جدا مي سازد . واحد اجتماعي كه در يك خانه زندگي مي كنند را خانواده مي گويند . ساخت يك خانه بر اساس معيارهاي علمي و مهندسي تعريف شده صورت مي گيرد كه در آن با ايجاد تغييراتي مي توان نيازهاي خاص افراد را نيز برطرف كرد. شكل ، كاربري مناسب از فضايهاي بيوني و داخلي ، مقاومت نسبت به عوامل طبيعي و محيطي و استفاده از روش هاي صرفه جويي در انرژي از معيارهايي هستند كه امروزه در ساخت خانه هاي مسكوني بايستي رعايت نمود.


...

خرید توضیحات

رضایت شغلی

رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه
تعداد صفحات: 37
فرمت :ورد (قابل ویرایش)ضرورت و اهميت تحقيق:
با در نظر گرفتن اهمين رضايت شغلي و سلامت جسمي و رواني، و نيز وجود منابع متعدد استرس، بويژه در مشاغل صنعتي، بررسي اثر استرس برسلامت روان و رضايت شغلي كاركنان، اهميت بسزايي دارد، چرا كه استرس زياد و شديد، اصولاً  سلامت افراد را به مخاطره انداخته و از خشنودي و رضايت آنان مي كاهدفهرست

1-1- مقدمه
2-1- بيان مسئاله :
3-1 - هدف تحقيق:
4-1- ضرورت و اهميت تحقيق:
5-1- سؤالات تحقيق:
6-1- فرضيات تحقيق:
7-1- متغيرهاي تحقيق:
8-1- واژگان تخصصي تحقيق:
متغير وابسته: رضايت شغلي
10-1- محدوديتهاي تحقيق:
1-2- پيشينه پژوهش:
9-1- قلمرو تحقيق:
2-1-2- آشنايي با اداره كل مالياتهاي غرب تهران
2-3-1-2-تحقيقات انجام شده در جهان:
2-2- مباني نظري تحقيق:
2-1-2-2-ماهيت استرس:
3-1-2-2-انواع استرس:
6-1-2-2- علايم و نشانه هاي استرس:
7-1-2-2-طرق مقابله با استرس يا كاهش آن يا غلبه بر آن:
8-1-2-2- استرس شغلي:
1-2-2-2- تعريف رضايت شغلي:
...

خرید توضیحات

اختلالات شبه جسمي

واكنشهاي پسيكوفيزيولوژيكال و اختلالات شبه جسمي و خواب
تعداد صفحات: 20
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

شناسايي نتايج
نتيجه مورد انتظار پس از كاركردن با يك بيمار با واكنشهاي غيرتطابقي پسيكوفيزيولوژيكال اين است كه بيمار احساسات را بيشتر بطور گفتاري بيان نمايد تا از طريق علائم فيزيكي. اين يك هدف طولاني مدت مي باشد و ممكن است برخي افراد به آن نرسند. عليرغم اين مسئله، مي بايست افزايش خود آگاهي براي بيماران قابل دسترس گردد. توانايي براي مقابله با تعارض، نياز بيمار را براي استفاده از واپس زدن و انكار كاهش مي دهد. لذا به بيمار اجازه مي دهد با اپي زودهاي كمتر بيماري فيزيكال و همين طور مسائل مربوط به درد و خواب مواجه شود. استقرار اهداف با اين بيماران اغلب مشكل است


...

خرید توضیحات

يامدهاي بيكاري جوانان

علل و پيامدهاي بيكاري جوانان در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي
تعداد صفحات: 37
فرمت :ورد (قابل ویرایش)


پيشگفتار
دختران و پسران ايراني به طور متوسط در سنين 11 تا 13 سالگي به بلوغ جنسي مي‌رسند و به طور ميانگين در سنين 26 تا 28 سالگي اكثر آنها متأهل و شاغل مي‌شوند.
اين فاصله سني كه در كشور ما حدوداً 15 سال مي‌باشد، دورة جواني مي‌نامد و از جمله وظايف و مأموريت هاي اساسي خود را شناخت اين مرحله از زندگي نسل جوان مي‌داند.
با عنايت به اين كه تمامي‌قواي زيستي، روحي ، رواني، فكري و عاطفي فرد از دوران بلوغ دچار تغيير و تحولات اساسي گرديده و بر هر يك از تغيير و تحولات نيز قانونمندي خاصي حاكم مي‌باشد ،‌مي‌توان اذعان نمود كه هيچ برنامه ريزي اي براي اين دوران بدون آگاهي نسبت به اين قانونمندي ها مؤثر و كارگشا نخواهد بود.


...

خرید توضیحات

تاثير مطالعات غير درسي بر پيشرفت

تاثير مطالعات غير درسي با پيشرفت درس فارسي دانش آموزان كلاس
تعداد صفحات: 19
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

مقدمه:
بهبودمسائل تعليم و تربيت همواره ا زدغدغه هاي تاريخ زندگي بشريت بوده.بايد رويكردهاي نوين تربيتي بر ديدگاه فعال و توسعه يافته باشند ت توانايي همگامي با فناوري و ارتباطات نوين را داشته باشد. يادگيري عميق موضوعات درسي كمك به پرورش شهرونداني خواهد كرد كه ابعاد مختلف توانائيهاي آنان همچون خودشكوفايي، خلاقيت، استدلال و… شكوفا شوند چرا كه تجارب قبلي مبناي ادراكات،طرزتفكر و رفتار است. در دنيايي كه هر روز پيچيده تر مي شود شاگردان مدرسه نيازمندند كه بيشتر و بهتر درباره محيط خود بياموزند چون امكان آموختن چون امكان آموختن از طريق تجربه دست اول در همه موارد وجود ندارد،لذا دانش آموزان با مطالعات غير درسي است كه مي توانند به مسائل و مجهولات پر رمز و راز علمي و غير علمي نگاهي دقيق داشته باشند.


...

خرید توضیحات

نقش خانواده در گرايش جوانان به نماز

خانواده و نقش آن در گرايش جوانان به نماز

چكيده
مهمترين دوره عمر انسان دوران نوجواني و جواني است اين دوره مصادف است با بروز بيداري هاي متعدد كه هر كدام مي توانند زمينه اي باشند براي رشد و سعادت و در صورت عدم هدايت آنها موجب بدبختي و سقوط انسان مي شود مانند: بيداري فطرت، بيداري مذهب، بيداري جهان بيني و بيداري وجدان
در هر كدام از بيداري ها بايد به تربيت صحيح، محيط مناسبي را بوجود آورد تا رشد و تعالي جوان را به همراه داشته باشد. در دوره جواني، شرايط و امكاناتي پديد مي آيد كه گرد و خاك فطرت به كنار مي‌رود و با هشياري فطرت مذهب هم بيدار مي شود. اين بيداري در نوجوان عاملي براي رشد معنوي و اخلاقي مي شود ديد و بينش و نگرش خاص نسبت به جهان در او بوجود مي آيد جهان بيني او عوض مي شود و وجدان هم در او بيدار شده و خود راي خويشتن قاضي و داور است اگر گناه و خطايي مرتكب شود خود را سرزنش مي كند اين بيداري خود از عنايات لطيف الهي و عاملي براي خود كنترلي است.


...

خرید توضیحات