همکار فایل

بررسي تئوري شاهي آرماني

بررسي تئوري شاهي آرماني و تداوم آن در دورة اسلامي
تعداد صفحات: 13
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

نتيجه‌گيري:
اين مقاله تئوري شاهي آمارني در انديشة ايرانشهري و تداوم آن در دورة اسلامي را به بحث گذاشت و مشخص نمود كه اين مفهوم از يك موقعيت ويژه در تفكر ايراني برخوردار است. ويژگيهاي تئوري شاهي آرماني و برداشت وجوه مختلفي از آن در هر يك از قالبتهاي تفكري مورد بحث، يعني فلسفه سياسي، سياستنامه و حكمت اشراق دغدغه اصلي اين مقاله بود؛ همانطور كه در بحثها مورد بررسي قرار گرفت، تئوري شاهي آرماني مفهوم بنيادين انديشه سياسي ايرانشهري يا آرمانشهر است كه بعنوان رئيس اول مدينة‌ فاضله در فلسفه سياسي فارابي، پادشاه آرماني در نظرية‌ سلطنت خواجه نظام الملك طوسي و حكيم شاه در حكمت اشراق شيخ شهاب الدين سهروردي بكار رفته است. در حالي كه سهروردي به گم شدن فلسفه در زمان خود كه فلسفه اشراق به جا مانده از ايران باستان مي‌باشد، پرداخته است، نظام الملك اصول تئوري ايرانشهري را با بحث در مورد مدل شاهانه ايران باستان احياء كرد و سعي كرد آنرا با واقعيتهاي زمان خود هماهنگ كند.


فهرست
عنوان
مقدمه
جهان بيني در ايران باستان
ويژگيهاي شاه آرماني
الف. قدرت موثر يا زور
ب. آئين يا قرارداد اجتماعي
پ- فرّه ايزدي يا شوكت
4- تداوم انديشه ايراني در دورة اسلامي
الف. فلسفه سياسي
ب. سياستنامه
پ. حكمت اشراق
5- نتيجه‌گيري و جمعبندي
6- فهرست منابع


...

خرید توضیحات

روش تحقیق بررسي رابطه بين انواع اختيار مديران

روش تحقیق بررسي رابطه بين انواع اختيار مديران با تعهد سازماني دبيران مدارس راهنمايي پسرانه نواحي

تعداد صفحات: 13
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

امروزه ديگر مديران دريافته اند كه پرورش نيروي كار آمد و توسعه منابع انساني راهي است ميان بر كه مي تواند سازمانها را جهت تحقق هر چه بهتر اهداف ياري كند . لذا در اين برهه از زمان مزيتي كه سازمانها در پيشي گرفتن از يكديگر دارند تنها در فناوري جديد خلاصه نمي شود بلكه در بالا بردن اعتماد به نفس و ميزان تعهد و وابستگي كاركنان به اهداف سازمان نهفته است.
...

خرید توضیحات

روش تحقیق منجي در اديان بزرگ الهي

منجي موعود در اديان بزرگ الهي
تعداد صفحات: 30
فرمت : ورد (قابل ویرایش)


نتيجه
با توجه به اصل كلي ظهور يك مصلح موعود در فرجام گيتي به عنوان حقيقتي خدشه ناپذير در حافظه تاريخ بدور از هر گزندي بر جاي مانده است.
حاصل كلام آنكه با اندكي اغماض از برخي اختلافات موجود ميان روايات آمده در متون سه دين آسماني يهود، مسيحيت و اسلام ميتوان وجوه ذيل را از علائم برجسته آخر زمان به شمار آورد:


فهرست مطالب
طرح و مقدمه تحقيق
سؤال اصلي متن
پيش فرضيه و توضيح آن
توضيحي در مورد سيطره زماني و مكاني موضوع تحقيق
پيشينه تاريخ
تعريف واژه ها
يهود و منجي موعود
موعود در تورات
نشانه هاي ظهور منجي
خلاصه
مسيحيت و منجي موعود
موعود در انجيل
توضيح پيرامون علائم ظهور
منجي موعود در اسلام
موعود در آيات قرآن
موعود در روايات و احاديث معصومين(ع)
علائم ظهور در اجتماع
نتيجه
نكته پاياني
مأخذ فارسي و عربي
...

خرید توضیحات

مقاله حسابداری از دیدگاه اجتماعی

تعداد صفحات: 25
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

تعريف ماتريس حسابداري اجتماعي
نظام‌مند كردن آمارهاي اجتماعي (آمارهاي مردمي) با آمارهاي نظام‌مند شده كلان اقتصادي (حسابهاي ملي) و بخشي اقتصادي (جدول داده- ستانده) براساس پشتوانه نظري اقتصاد خرد و كلان در يك يك ماتريس جبري را نظام حسابداري ميانه و يا ماتريس حسابداري اجتماعي مي نامند.
از تعريف فوث مي توان به دو     كلي زير رسيد كه ميزان انعطاف پذيري ماتريس حسابداري اجتماعي را نسبت به ساير نظامهاي حسابداري موجود آشكار مي كند.

فهرست
مقدمه
تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی
پوشش آماری اقتصادی و اجتماعی
منطق حسابداری و ربط آن به مفهوم اجتماعی
انواع حسابهای اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی و تعامل منطقی آنها در قالب یک ماتریس حسابداری
خواص ماتریس حسابداری و تفکیک پنج حساب اصلی جامعه براساس واحدهای مشخص آماری
حساب تولید به دو زیر حساب
حساب نهادها
یادداشتها
منابع فارسی
...

خرید توضیحات

طرح توجهی تأسیس آموزشگاه رانندگی

طرح تأسیس آموزشگاه رانندگی
تعداد صفحات: 20
فرمت : ورد (قابل ویرایش)


تحلیل کلی کسب و کار
به طور کلی روند کار در این طرح به این صورت است که ابتدا با گرفتن مجوزهای مختلف جهت احداث چنین آموزشگاهی و با توجه به اینکه در یکی دو سال اخیر تقاضا در گرفتن گواهینامه افزایش یافته و با توجه به تبصره ای که در هیئت وزیران انجام گرفته مشروع به اینکه کسانی که می خواهند گواهینامه بگیرند باید یک سری دوره های آموزشی را باید بگذرانند و واگذاری این نوع آموزش به بخش خصوصی برآنشویم تا نیازهای جامعه و کسب و کار و جذب درآمد،این شرکت را احداث کنیم


...

خرید توضیحات

متن ترجمه شده در مورد دارایی

متن ترجمه شده در مورد دارایی
  رشته حسابداری
نام مقاله اصلی Asset(دارایی) به همراه ترجمه

فرمت word تعداد صفحه انگلیسی ۳   تعداد صفحه فارسی ۳

...

خرید توضیحات

تحقیق حسابداری 2

تحقیق حسابداری 2
تعداد صفحات: 11
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

فهرست منطق زیربنایی تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی حرکت به سوی گردش وجوه نقد الزامات صورت گردش وجوه نقد  صورت گردش وجه نقد تلفیفی  نقد و تحقیقات جریانات وجوه ...

خرید توضیحات

تحقیقی در مورد حسابرسی

تحقیقی در مورد حسابرسی
تعداد صفحات: 15
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

مقدمه
وجود اطلاعات مالي قابل اتكا ، لازمه بقاي جامعه امروزين است. فرد سرمايه گذاري كه تصميم به خريد يا فروش سهام مي گيرد، بانكداري كه در مورد تأييد يك تقاضاي وام تصميم مي گيرد، و دولت براي وصول درآمد ماليات متكي بر اظهارنامه هاي مالياتي، همگي بر اطلاعاتي اتكا مي كنند كه توسط ديگران تهيه شده است. در بسياري از اين موارد، هدفهاي تهيه كنندگان اين اطلاعات ، با هدفهاي استفاده كنندگان از آن مغير است. نياز به وجود حسابرسان ، مستقل در چنين استدلالي مستتر است، يعني افرادي با صلاحيت و صداقت حرفه اي كه بتواند مشخص كنند اطلاعات مالي كه بر آن اتكا مي شود تصويري مطلوب و كامل از واقعيت امر است يا خير.


فهرست مطالب
مقدمه
برنامه ریزی حسابرسی
آموزش حرفه ای در مؤسسات حسابرسی
استمرار آموزش- واکنش حسابرسان نسبت به تحولات حرفه
نوسانات فصلی کار حسابرسان مستقل
تنظیم طرح کلی حسابرسی
برنامه های حسابرسی
متناسب سازی برنامه حسابرسی
بودجه های زمانی کار حسابرسی
خلاصه گزارشگری
لیست حقوق و دستمزد
منابع و مآخذ
...

خرید توضیحات

نقش دولت در اقتصاد

نقش دولت در اقتصاد
تعداد صفحات: 25
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

جايگاه دولت در مكاتب ليبراليستي :
1 ) مكاتب قبل از كلاسيك :
پيش از نظريه دولت در مكتب كلاسيك و كاوش در آراي اسميت در اين زمينه مناسب است كه محيط اجتماعي فراهم آورندة اين تفكر ارزيابي شود پس در اين بخش به مطالعه جايگاه دولت در مكاتب قبل از كلاسيك مي پردازيم.


فهرست مطالب مقدمه
دولت در مکاتب لیبرالیستی دولت در اقتصاد کینزی
دولت در اقتصاد سوسیالیستی
دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماهیت و ساختار دولت ایران
منابع و مأخذ

...

خرید توضیحات