همکار فایل

تاثير آموزشهاي پيش دبستان در پيشرفت تحصيلي

بررسي تاثير آموزشهاي پيش دبستاني بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول ابتدائي
تعداد صفحات: 62
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

بيان مساله
كودكان گلهاي زندگي هستند كه اگر نور خورشيد تربيت به آنها بتابد و اگر از جويبار آگاهي آب بنوشند و باز هم اگر مورد توجه ،‌لطف و نوازش كافي قرار گيرند عطرشان باغ زندگي را فرا مي گيرد ، اگر چنين نباشد ، كويري را بوجود مي آورند بي بروبار كه نه باغ ، بلكه خارستان است و اولين سنگ بناي سازندگي شخصيت كودكان و در نهايت سازندگي اجتماع در  همين سالهاي اوليه گذاشته مي شود و لذا هم از نظر كيفي و هم از حيث كمي اين دوره از اهميت خاصي برخوردار است .


...

خرید توضیحات

تحقیق استرس دانشجويان بومي و غير بومي

مقايسه استرس دانشجويان بومي و غير بومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر

تعداد صفحات: 57
فرمت :ورد (قابل ویرایش)


اهميت تحقيق:
افراد جامعه كنوني بيش از پيش نسبت به استرس و پيامدهاي آن هشيار شده اند. استرس عموما به عنوان بيماري عظيم معاصر و بيماري جديد تمدن در نظر رفته مي شود و بطور فزاينده اي فرض شده كه استرس ما را به سمت آسيب پذيري بيشتر اختلالات رواني و جسمي هدايت مي كند.

هدف تحقيق:
آنچه مربوط به هدف اين پژوهش مي باشد مقايسه استرس دانشجويان بومي و غير بومي است و تبيين و شناسايي اين نكته كه افراد در برابر موقعيتهاي استرس زاد دستخوش تغيير مي شوند يا خير و چون دانشجويان اكثر جامعه دانشگاهي را تشكيل مي دهند نتايج اين تحقيق مي تواند در جهت آگاه ساختن افراد ذيصلاح جهت برطرف كردن مسائل و مشكلات آنان باشد كه موجب پيدايش و يا افزايش استرس در دانشجويان مي شوند.
...

خرید توضیحات

پژوهش سلامت رواني در سالمندان

بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل تعداد صفحات: 55
فرمت :ورد (قابل ویرایش)
اهداف تحقيق:

در اين پژوهش مهمترين هدف محققين دستيابي به وضعيت موجود سلامت روان سالمندان نمونه مورد نظر سالمندان ساکن در خانه خود و مقايسه اين دو مي¬باشد.

سوالات پژوهش:

1-    وضعيت سلامت روان سالمندان بر حسب جنسيت چگونه است؟
2-    وضعيت سلامت روان سالمندان بر حسب وضعيت سکونت (منزل و سراي سالمندان) چگونه است؟
3-    وضعيت سلامت روان بر حسب شهر ( گرگان و بستك ) چگونه است؟
4-    وضعيت مقياسهاي 4 گانه GHQ28 بر حسب جنسيت چگونه است؟

...

خرید توضیحات

پروژه رضايت تحصيلي

بررسي رابطه جايگاه مهار بيروني و دروني با رضايت تحصيلي
 تعداد صفحات: 75
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

مقدمه:
روان شناسي شخصيت حوزه بسيار گسترده اي است، زيرا شخصيت، خود موضوعي است پيچيده و داراي ابعاد و جنبه هاي گوناگون، براي شناخت شخصيت انسان از دير باز كوششهاي فراواني به عمل آمده كه برخي آنها غير علمي، خرافاتي، و معدودي ديگر علمي و معتبر است.


دانلود فهرست مطالب
...

خرید توضیحات

مدیریت سازمانی جهت فروش کالا

مدیریت سازمانی جهت فروش کالا

تعداد صفحات: 75
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

تجزيه و تحليل زنجيره ارزش:
مايكل پورتر چهار چوبي را بوجود آورد كه آنرا زنجيرة ارزش مي‌نامند. با برررسي سيتماتيك اين زنجيرة ارزش مي‌توان فعاليت‌هاي مختلف سازمان كه ايجاد كنندة ارزش افزوده مي‌باشند را مورد شناسايي قرار داد. به طور كلي تجزيه و تحليل زنجيره ارزشي ممكن است براي شناسايي منابع و فرآيندهاي كليدي كه نقاط قوت سازمان را نشان مي‌دهند، جاهايي كه احتياج به بهبود دارد و فرصت‌هايي كه امكان مزيت رقابتي را فراهم مي‌كند مورد استفاده قرار گيرد.
زنجيره ارزش فرايندهاي سازماني را به فعاليت‌هاي شخصي كه براي مشتري ايجاد ارزش مي‌كند، تفكيك مي‌نمايد. اولين تقسيم‌بندي فعاليت هاي اوليه يا اصلي مي باشدكه به وظايف لجستيك داخلي يا مرزباني دروني، تولدي ( فرايند عمليات ) لجستيك‌ خارجي يا مرزباني بروني، بازاريابي و فروش و خدمات بعد از فروش تفكيك مي‌گردد.
دانلود فهرست مطالب
...

خرید توضیحات

دلیل عدم استقبال سواد آموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی

بررسی عدم استقبال سواد آموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی
تعداد صفحات: 50
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

مقدمه
معمولاً برای پدیده هایی چون عقب ماندگی اقتصادی، فقر، جهل و وابستگی دلایلی متفاوت بیان می شود. این پدیده ها در دایره بسته ای فرض می شوند که هر کدام تشدید کننده دیگری است. نقطه آغاز همه این پدیده ها بیسوادی و جهل است که از بزرگترین معضلات هر جامعه محسوب می شود.
با اندکی تعمق و تفحص در سرنوشت جوامع بشری از ادوار دور تا کنون، می توان به این نتیجه رسید که قسمت اعظم مسائل بشری که تنها بخشی از آن در این جا عنوان گردید، نه تنها از بی سوادی که از سواد نیز هست، چرا که مسائل و مشکلات جوامع به اصطلاح عقب افتاده و کشورهای جهان سوم حتی فقر و جهل آنها نیز معلول عواملی است که در اثر سیاست گذاریها، مدیریت ها و برنامه ریزی ها جوامع پیشرفته که غنی و باسواد نیز هستند به وجود آمده است.
پس آنچه در این ماجرا حائز اهمیت است، تعهد اخلاقی و وجدان آگاه سیاسی حکومتها و دولتها و اتخاذ خط مشی های بشردوستانه، اصولی، واقع بینانه بر اساس شرایط موجود در هر جامعه است.

دانلود فهرست مطالب
...

خرید توضیحات

تحقیق خانواده و نقش آن در ابراز محبت

خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزي
تعداد صفحات: 41
فرمت :ورد (قابل ویرایش)


اهداف
بدون شك خانواده، مهمترين و بينيادي ترين نقش را در شكل گيري افكار، عقايد، نگرش ها، رفتار، شخصيت و نحوه ي زندگي و عملكرد هر فرد دارد. اولين و مهمترين آموزشهايي كه به هر يك از افراد بشر در طول تاريخ داده شده است در درون خانواده شكل گرفته. پدر و مادر به عنوان اولين آموزگاران بشريت، منش ها و اخلاق را به كودك آموخته اند و شخصيت او را تا حد زيادي شكل داده اند. افرادي كه در كودكي از مهر و محبت خانواده برخوردار بوده اند، تحت حمايت خانواده توانسته اند به يك جهانبيني دقيق و صحيح دست يابند و مراحل پيشرفت را طي كرده، باعث ترقي جامعه ي خويش شوند.


دانلود فهرست مطالب
...

خرید توضیحات

پروژه مالي سيستم حسابداري

پروژه مالي سيستم حسابداري در بيمه
 تعداد صفحات: 66
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

حساب انبار اثاثيه اداري و ملزومات پزشكي
اين انبارها جهت نگهداري اثاثيه اداري و ملزومات پزشكي كه مصرف تدريجي دارد استفاده مي‌شود.
درحال حاضر براي اين قبيل دارائي‌ها فهرست قيمت استاندارد تهيه نشده لذا قيمت‌گذاري آنها بر اساس قيمت واقعي و بر اساس اولين صادره از اولين وارده خواهد بود كه با اختصاص كارت جنسي ريالي براي هر قلم اثاثيه و لوازم پزشكي به شكل كاردكس و يا دفتر اقدام خواهند نمود.
...

خرید توضیحات

پروژه رقابت در بازار كار

اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابعتعداد صفحات: 75
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

نقاط قوت و ضعف داخلي:
مقدمه:
نقاط قوت و ضعف‌ داخلي در زمره فعاليت‌هاي قابل كنترل  سازمان قرار مي‌گيرند كه سازمان آنها را به شيوه‌اي بسيار عالي يا بسيار ضعيف انجام مي‌دهد. آنها در ساية فعاليتهاي، (1)  بازريابي، (2) امورمالي ( حسابداري )،(3) توليد ( عمليات )،(4) تحقيق و توسعهو سيستم‌هاي،(5) اطلاعات رايانه‌اي،(6) به وجود مي‌آيند. يكي از فعاليتهاي اصلي و ضروري مديريت استراتژيك اين است كه نقاط قوت و ضعف دواير و واحدهاي سازماني را شناسايي و آنها را ارزيابي كند. سازمانها مي‌كوشند استراتژي‌هايي را به اجرا در آوردند كه نقاط قوت داخي تقويت شود و ضعف‌هاي داخلي بر طرف گردد.

...

خرید توضیحات

پاورپوینت درس روش تحقیق در علوم انسانی

پاورپوینت درس روش تحقیق در علوم انسانی، از دروس پایه دوره کارشناسی مدیریت و حسابداری (سه واحد)، منبع: کتاب ”مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني “، مؤلف: دکتر محمد رضا حافظ نيا؛ انتشارات سمت

توضیحات:
پاورپوینت درس روش تحقیق در علوم انسانی، از دروس پایه دوره کارشناسی مدیریت و حسابداری (سه واحد)،  منبع: کتاب ”مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني “،  مؤلف: دکتر محمد رضا حافظ نيا؛ انتشارات سمت 

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
فصل دوم: انواع تحقیقات علمی
فصل سوم: انتخاب، تعریف و بیان مسأله تحقیق
فصل چهارم: تدوین فرضیه
فصل پنجم: نمونه گیری
خرید توضیحات