همکار فایل

بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش

بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش

تعداد صفحات: 58
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

نظريه هاي سازمان رسمي (1) نظريه بوروكراسي: ماكس وبر
ماكس وبر اولين كسي است كه در نوشته هاي خود در زمينه مسائل سازماني با ديدگاهي تاريخي به جامعه شناسي سازمان ها پرداخت و از اصطلاح بوروكراسي استفاده كرده است.
اگر چه مطالعات وبر بيشتر درباره سازمان هاي دولتي بود و مي خواست عناصر ضروري اين سيستم سازماني را به دقت تعيين كند اما به نظر وي ويژگي هاي بوروكراسي در كليه سازمان ها اعم از دولتي يا خصوصي تا زماني كه حائز مشخصات زير باشند وجود خواهد داشت:
1-    وسعت سازمان به لحاظ كثرت كارگران
2-    عده زيادي كارگران غير ماهر يا نيمه ماهر

دانلود فهرست مطالب

...

خرید توضیحات

بتن و انواع آن

تعداد صفحات: 57
فرمت :ورد (قابل ویرایش)
بتن
سنگ روان در خدمت معماری نوین
بتن که میزان تولید آن بالغ بر 8/3 بیلیون مترمکعب در سال تخمین زده می شود، به علت دارا بودن خواص و ویژگی های ممتاز و نیز در دسترس بودن مصالح آن، پس از آب، پرمصرف ترین ماده روی زمین به شمار می رود. بتن در همه جا موجود است و در یکصد سال اخیر، استفاده از آن در ساخت بناهای مسکونی و اداری، پیاده روها، راه ها و جاده ها و نیز انواع مختلف ساختمان های فنی عملکردی از قبیل کارخانه ها، پارکینگ ها، متروها، فرودگاه ها، پل ها، سدها، سیلوها، سازه های دریایی، رآکتورهای اتمی و سازه های مقاوم در برابر انفجارات و زلزله، مقبولیتی همگانی پیدا کرده است.
چنانچه از عنوان این نوشتار برمی آید، بتن یک ماده متناقض است. بتن با اینکه تداعی کننده مفهوم سختی است، لیکن در ابتدای فرآیند اختلاط مواد تشکیل دهنده اش، نرم و روان است؛ اگرچه بتن، بر اساس تعریفی که از آن سراغ داریم، یک ماده پیوندی و چندرگه است که از اختلاط سیمان، آب، ماسه و مصالح دانه ای معدنی از قبیل شن یا سنگریزه به دست می آید، اما معمولا به عنوان یک ماده یکپارچه و دارای شخصیت مستقل در نظر گرفته می شود. بتن شکل ذاتی و طبیعی بخصوصی ندارد و از این رو باید با استفاده از قالب بندی به شکل معینی درآورده شود؛ یعنی شکل و بافت نهایی بتن را قالبی که بتن به درون آن ریخته می شود، تعیین می کند.


...

خرید توضیحات

دانلود سوالات پیام نور پول و ارز و بانکداری

دانلود سوالات پیام نور  پول و ارز و بانکداری
کد درس : 1121039-1214071-1221020-1221093


دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز و بانکداری نیمسال اول 93-92
دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز و بانکداری نیمسال دوم 92-91 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز و بانکداری نیمسال دوم 91-90
دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز و بانکداری نيمسال اول 91- 90
دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز و بانکداری نیمسال دوم 90-89
دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز و بانکداری نیمسال اول 90-89
دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز و بانکداری نيمسال دوم 89-88
دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز و بانکداری نيمسال اول 89-88 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز و بانکداری نيمسال دوم 88-87

تابستان 92
تابستان 90
تابستان 89
...

خرید توضیحات

دانلود سوالات پیام نور اقتصاد کشاورزی

دانلود سوالات پیام نور

اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی
کد درس : 1121009_1121051_1221107


دانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 93-92دانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 93-92 با جوابدانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 92-91دانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 92-91 با جوابدانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 91-90 با جوابدانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نيمسال اول 91- 90 با جوابدانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 90-89دانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نیمسال اول 90-89 با جوابدانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نيمسال دوم 89-88 با جوابدانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نيمسال اول 89-88 با جوابدانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نيمسال دوم 88-87دانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نيمسال اول 88-87
کاملترین مجموعه در اینترنت
...

خرید توضیحات

آزاردیدگان کودک آزاری

پژوهش کودک آزاری
تعداد صفحات: 277
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

من پژوهش و تحقیق خود را با طرح (آزاردیدگان کودک آزاری )آغازمی کنم وبااین زمینه به عنوان کسی که  می تواند درآینده به افراد زیادی خدمت کند و این هدف را در سر داشتم و کنجکاو بودم افرادی را که مورد آزار قرار می گیرند خصوصا کودکان را مورد بررسی قرار دهم تا بتوانم با نوشتن مطالبی به عنوان فرد کوچکی از این جامعه بزرگ از کودکان و نوجوانان و همه افرادی که مورد آزار قرار می گیرند و هیچ دفاع و پشتیبانی ندارند با طرح یک معضل بزرگ اجتماعی از انها حمایت کنم تا بتوانند با افراد مورد اعتماد شان مشکلشان را در میان بگذارند تا آنها راهی برای جلوگیری از این مشکل پیش پای شان گذارند و امیدوارم که توانسته باشم تا حدودی در راه این مشکل بزرگ قدم برداشته باشم تا آنها به راه هدایت و موفقیت در زندگی شان برسند ...

خرید توضیحات

دانلود سوالات پیام نور اصول مدیریت آموزشی

دانلود سوالات پیام نور
اصول مدیریت آموزشی
کد درس : 1211024


دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزشی نیمسال دوم 91-90 با جواب

دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزشی نيمسال اول 91- 90 با جواب

دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزشی نیمسال دوم 90-89
دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزشی نیمسال اول 90-89 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزشی نيمسال دوم 89-88 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزشی نيمسال اول 89-88 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزشی نيمسال دوم 88-87 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزشی نيمسال اول 88-87

تابستان 91+ پاسخنامه
تابستان 90
تابستان 89+ پاسخنامه
...

خرید توضیحات

نقش و جایگاه منابع سرمایه داری در رشد و توسعه اقتصادی

نقش و جایگاه منابع سرمایه داری در رشد و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات: 87
فرمت :ورد (قابل ویرایش)


نقش سرمايه در رشد و توسعه :

توليد تابعي از عوامل گوناگون است كه سرمايه يكي از آنها به شمار مي‌رود البته هر چند عواملي مثل نيروي كار، منابع طبيعي، تكنولوژي و مديريت نيز داراي نقشهاي خاص خود مي‌باشند. ولي هميشه اهميت تجهيز سرمايه به گونه‌اي بوده كه عوامل ديگر را تحت تاثير خود قرار داده است. اين مهم به ويژه در كشورهاي در حال توسعه از درجه اهميت بالاتري برخوردار است. شكل‌گيري و تشكيل سرمايه با هزينه اقتصادي ولي با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمايه‌گذاري وقتي امكان‌پذير است كه تخصيص منابع منجر به افزايش ذخاير سرمايه‌اي، چه مادي، چه انساني شود. تشكيل سرمايه جرياني است مستمر. همراه با اثرپذيري و اثر گذاري متقابل يعني تشكيل سرمايه و به كارگيري آن درآمد را افزايش مي‌بخشد و افزايش درآمد به نوبه خود تشكيل سرمايه را بيشتر تسهيل مي‌كند. تراكم سرمايه در صورتي بدست مي‌آيد كه مقداري از درآمدهاي امروز پس‌انداز و تبديل به سرمايه شود تا از آن طريق بتوان درآمد و توليد بيشتري در آينده بدست آورد.

دانلود فهرست مطالب
...

خرید توضیحات

سد سازي قبل از هخامنشيان-پاورپوینت

پاورپوینت سد سازي قبل از هخامنشيان
 27 اسلاید

هدف از ساخت سد :
ساخت سد میتواند به منظور یک هدف خاص (سدهای تک منظوره ) و یا ترکیبی از چند هدف ( هدفهای چند منظوره ) باشد . موارد زیر میتواند هدف از ساخت سد باشد

۱- کشاورزی (تامین آب مورد نیاز کشاورزی ،احیای اراضی موات )
۲- تامین آب شرب و بهداشتی مردم
۳- مصارف صنعتی و رفع نیازهای مربوط
۴- کنترل سیلاب و تنظیم جریان رودخانه ها و سیلاب ها
۵- نیروگاه های برق ـ آبی
۶- افزایش ارتفاع جهت انحراف آب
۷- کشتیرانی و حمل و نقل
۸- حفظ محیط زیست و ایجاد تفرجگاه
 
فهرست مطالب
تعریف سد
سد سازی از دوره هخامنشیان تا قبل از اسلام
طولانی ترین سد دنیا
منابع و مأخذ
...

خرید توضیحات

روشهای مقابله با زلزله -پاورپوینت

پاورپوینت های روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها
 21 اسلاید

ساختمان مسكوني از نظر اسكلت بايد نه تنها مقاوم در برابر نيروهاي زلزله ساخته شود، بلكه بايد داراي دوام لازم در مدت زمان پيش‌بيني شده براي بهره‌برداري از آن نيز باشد. اگرچه از نظر كاركرد اقتصادي مي‌توان بخش‌هايي از ساختمان را از مصالح سبك بنا نمود، اما اسكلتي كه بتواند كاركرد درست داشته باشد معمولاً وزن قابل ملاحظه‌اي از ساختمان را به خود اختصاص مي‌دهد.

...

خرید توضیحات