همکار فایل

معماري اسكله هاي دريايي و اهميت آنها

معماري اسكله هاي دريايي و اهميت آنها
تعداد صفحات: 83
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

اسكله ها
اسكله ها كه از آنها به عنوان سازه پهلوگير نيز ياد مي شود، عمدتاً براي بارگيري و تخليه كالا و يا پايانه اي براي جابجائي مسافر قابل استفاده اند. صرفنظر از انواع مختلف اسكله، براي هر اسكله سه نقش اساسي زير را مي توان بر شمرد:
الف- تامين پهلوگيري و تكيه گاه مناسب براي كشتيها و تسهيلات مهاربندي
ب- تامين رابطه بين كشتي و خشكي
ج- نقش ديوار نگهبان براي خاكريزي پشت اسكله
اسكله هاي جدا از ساحل ، غالباً دو نقش نخست را ايفا نموده، در حالي كه اسكله‌هاي ساحلي  هر سه وظيفه را برعهده دارند.

...

دانلود توضیحات

پروژه اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري

اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداريتعداد صفحات: 92
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

 اهميت سيستم حقوق و دستمزد :
هزينه حقوق ودستمزد نشان دهنده سهم نيروي كاري در توليد ، محصولات و ارائه خدمات بوده و يكي از مهمترين هزينه هاي عملياتي اغلب موسسات است وظايف حسابداران در مورد هزينه حقوق و د ستمزد از ساده ترين و درعين حال با اهميت ترين آنها است . محاسبه و پرداخت درست و مناسب حقوق و دستمزد يكي از عوامل موثر در ايجاد رابطه مطلوب بين كاركنان ( كارگران ) و كارفرما مي باشد .

كارگر كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اهم از فرد ،حقوق ، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند و كارفرما كسي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند .

دانلود فهرست مطالب
...

خرید توضیحات

کارآفرینی طرح تولید صابون

کارآفرینی تولید صابون

تعداد صفحات: 83
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

صابون پر چرب :
صابوني است كه از چربي هاي حيواني و نباتي با افزودن رزين و يا بدون آنكه داراي 2% تا 3% اسيد  چوب آزاد مي باشد تهيه مي گردد . اسيد چوب آزاد مي تواند از نوع روغن هسته خرما و يا روغن نارگيل وروغنهاي صابوني نشدني مثل لانونين – وازلين تهيه شود


تجزيه و تحليل و ارزيابي طرح:‌
        وجود نقطه سر به سر پايين (8/22%) و ارزش افزوده بالا. با توجه به  اينكه كالا جنبه مصرفي دارد و بازار صادرات آن نيز با توجه با كيفيت و شيوع بخصوص سراي آسياي ميانه وجود دارد. در صورت ايجاد يك واحد بازار يابي فعال در واحد. طرح در صورت اجــــــــرا كاملاً موفقيت آميز خواهدبود.فرمولاسيون :

 مدت 4 تا 5 ساعت حرارت ديده عمل پخت صابون نسبتا تكميل گردد  پس از مرحله توليد چربي به صابون ‚ به علت اينكه جرم حجمي صابون پخته شده كمتر و گليسيرين بيشتر است فاز پاييني كه شامل گليسيرين است تخليه و فاز بالائي وارد خشك كن ميگردد .فاز حاوي گليسيرين كه با نمك و…. آغشته است مي تواند براي استهصال گليسيرين مورد باز يابي قرارگيرد كه چون عمل پر هزينه ايست معمولا به همان صورت اوليه براي استفاده به كارخانه هاي كود شيميايي فروخته ميشود

...

خرید توضیحات

مقاله استانداردهاي ساختمان كتابخانه

استانداردهاي ساختمان كتابخانه
تعداد صفحات: 96
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

ساختمان هاي تجاري
ساختمانهاي آموزشي، آموزش عالي و درماني

عوامل مؤثر در برنامه ريزي
گرچه معمولاً لازم است در هر كتابخانه عمومي بخش امانت و مراجعه جداگانه اي براي بزرگسالان و كودكان در نظر گرفت، اهميت نسبي آن تحت مقتضيات گوناگون بسيار متفاوت خواهد بود. پيش از آنكه فضاي لازم براي هر يك از اين خدمات پيش بيني شود، بايد براساس هدفهاي كتابخانه و ارجحيت هاي محلي، در مورد دامنه و گسترش اين خدمات و تسهيلات وابسته به آن تصميم گرفت.


دانلود فهرست مطالب
...

خرید توضیحات

پروژه تاثیر وجود والدین بر اظطراب

مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر

تعداد صفحات: 73
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

سرانجام اينكه فرض كلي پژوهش مبني بر معناداربودن تفاوت ميزان اضطراب دانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند وآنهايي كه مادرشان ازدواج مجدد نكرده اند تاييد نشد0 البته بين ميانگين اين دو گروه تفاوت وجودداشت بطوريكه ميانگين اضطراب گروه اول كمتر ازميانگين اضطراب گروه دوم بود0  ولي دوفرض ديگر پژوهش مبني برتفاوت ميزان اضطراب دوگروه ذكرشده دربالا بادانش آموزان داراي هردو والدتاييد شد0  همچنين مطابق بانتايج پاسخهاي دانش آموزان به پرسشنامه دوم اينطور گزارش مي شودكهاكثرا " باامرازدواج مجدد مادرمخالف بوده وآنهايي كه مادرانشان ازدواج مجدد كرده اند دليل اين امررابيشتراصرار اطرافيان مي دانند.

بيان مسئله
        ازدواج مسئله مهمي است كه بسيار سفارش شده است زن ومرد افريده شده اند تا دركنار يكديگر قرار گرفته وآرامش يابند . زن ومردي كه هر كدام تنها زندگي مي كنند مي توانند باازدواج به افق تازه اي از زندگي دست يافته و بامشاركت يكديگر بسياري از مشكلاتشان را كه شايد به تنهايي از عهده حل انها بر نمي امد ند را حل كنند وهمچنين از نظر سلامت رواني نيز تامين مي شوند.هر چند ممكن است بعضي از ازدواج ها سرانجام خوشايندي نداشته باشد.
...

خرید توضیحات

پروژه تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري
تعداد صفحات: 65
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

نتيجه ‌گيري و پيشنهاد
قوانين كيفري در هر عصري با توجه به غلبه عقيده گروهي بر گروه‌هاي ديگر وضع و تدوين مي‌شود. در پيش گرفتن يك روش متعادل و متناسب با شرايط  و مقتضيات اجتماعي و پيشرفت اجتماعي و سطح درك و آگاهي انسانها قانون گذار را بر آن مي‌داد كه به شيوه‌هاي توسل جويد كه تا حد امكان از بروز رفتارهايي كه در قوانين كيفري پيش‌بيني نموده جلوگيري و يا از تكرار آن جلوگيري كند. اين مهم محتاج به صرف وقت براي مطالعه و بررسي شرايط اجتماعي و استفاده از روش‌هاي عيني و عملي به جاي ارايه تئوري‌هاي محض است. بنابراين نمي‌توان صرفاً با تكيه بر نظريات عده‌اي و ميزان پيروان آن عقيده قاعده‌اي وضع كرد و با توسل به آزمون و خطا آن را در جامعه پياده كرد كه اگر به كار نيامد عوض شود.

دانلود فهرست مطالب


...

خرید توضیحات

پروژه مالی شركت توليد ماكاروني

پروژه مالی شركت توليد ماكاروني هديه شمال وابسته به كارخانه اشي مشي
تعداد صفحات: 41
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

تهيه صورتهاي مالي
صورت هاي مالي با مقاصد عمومي عبارت است از آن دسته از صورت هاي مالي كه براي پاسخگويي به نيازهاي استفاده كنندگاني تهيه مي شود كه در موقعيت دريافت گزارشهاي متناسب با نيازهاي اطلاعاتي خاص خود نيستند. صورتهاي مالي با مقاصد عمومي شامل آن دسته از صورتهاي مالي است كه به طور جداگانه يا همراه با ساير گزارشهاي منتشر شده جهت استفاده عموم از قبيل گزارش سالانه ارائه مي شود. مفاد اين بيانيه براي صورتهاي مالي تلفيقي گروه واحدهاي تجاري نيز كاربرد دارد ولي براي اطلاعات مالي ميان دوره فشرده كاربرد ندارد.


دانلود فهرست مطالب ...

خرید توضیحات

پروژه روش‌هاي تشخيص بیماری ديروفيلاريوزيس

تحليلي بر ديروفيلاريوزيس و روش‌هاي تشخيص آزمايشگاهي
تعداد صفحات: 70
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

آسيب شريانهاي ريوي در اثر كرم قلب  بالغ
شكل ضايعه:
شريانهاي بزرگ:
 آسيب ايجادشده بر روي سطح شريانهاي ريوي اولين تغييرات در جريان پيشرفت بيماري است(27). وقتي اين شريانها درنكروپسي معاينه مي شوند، سطح براق و سفيد رگها در حالت طبيعي با يك پوشش ارغواني چين دار و مخمل مانندي جايگزين
مي گردد اين ضايعات به داخل مجراي رگ برجسته شده و باعث كاهش فضاي داخل شريان مي شود آسيبهايي كه توسط كرمهاي بالغ ايجاد مي شود با آلودگي ميكروفيلري بوجود نمي آيد. گسترش اين ضايعات همگام با پيشرفت بيماري كرم قلب است. پاسخ سطح شريانها به نظر مي رسد به حضور فيزيكي كرم قلب بستگي دارد

دانلود فهرست مطالب ...

خرید توضیحات

تاثیر خلاقيت در پيشرفت تحصيلي

بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان
 تعداد صفحات: 64
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

جامعه پژوهش عبارت است از كليه دانش آموزان سال پنجم ابتدايي در شهرستان كرج كه از بين آنها 100 آزمودني با استفاده ازروش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب گرديد.
ابزار اندازه گيري در اين تحقيق عبارت است از آزمون مداد كاغذي چند جوابي براي سنجش خلاقيت (MPPT ) و همين طور براي سنجش عملكرد تحصيلي آزمودنيها ازمعدل نيم سال گذشته آنها استفاده شد كه پس از جمع آوري داده ها با استفاده از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون به تحليل داده ها پرداخته شد كه ضريب همبستگي (%29r= )به دست آمد و معلوم شد كه بين خلاقيت و پيشرفت تحصيلي آزمودنيها رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.


دانلود فهرست مطالب
...

خرید توضیحات

پروژه طراحي و تاسيس اغذيه فروشي زنجيره اي

موضوع پروژه طراحي و تاسيس اغذيه فروشي زنجيره اي
تعداد صفحات: 75
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

از جمله اهدافي كه باعث انتخاب اين پروژه گرديد موارد ذيل است :
ميزان درآمد : فهميدن چگونگي كسب درآمد وميزان آن يكي از دلايلي بود كه باعث شد اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد . در نظر مردم اين شغل از درآمد خوبي برخوردار است به دليل محبوبيت اين غذا بين مردم ومراجعه مناسب از سوي مردم باعث شده تا درنظر مردم به عنوان شغلي ياد شود كه از در آمد خوبي برخوردار است كه اين دليل بر اي ما كافي بود تا آن را مورد بررسي قرار دهيم .


...

خرید توضیحات